Tytuł Hereditas Monasteriorum
ISSN 2299-5609
Wydawca Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Hereditas Monasteriorum
2014, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Augustianie w Brześciu Litewskim pod panowaniem rosyjskim Tadeusz M. Trajdos s. 13-25
Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX w. Kamila Follprecht s. 27-41
Miejsce i rola klasztoru bernardynów w pamięci zbiorowej społeczności lokalnej Opatowa : studium przypadku Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 43-62
Pokasacyjne losy opactwa cystersów w Lądzie na podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt: "Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego i Komisja Województwa Kaliskiego" z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Dorota Lewandowska s. 65-106
Kościół św. św. Piotra i Pawła Apostołów oraz inne zabudowania jezuickie i benedyktyńskie w Pułtusku : inwentarze z lat 1781–1882 oraz dokumentacja fotograficzna Krzysztof Wiśniewski s. 107-161
Wykaz zawartości jednostki archiwalnej Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831 Anna Szylar s. 163-189
Źródła do dziejów skasowanych klasztorów w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie Mirosława Sobczyńska-Szczepańska Emilia Ziółkowska s. 191-267
Archiwalia na temat skasowanych klasztorów w zbiorach państwowych archiwów w Kijowie i Żytomierzu na Ukrainie w świetle kwerendy przeprowadzonej w dniach 5–23 VIII 2013 r. Witalij Rosowski s. 269-294
Monstrancja i kielich z dawnego kościoła klasztornego reformatów w Kryłowie, obecnie w zakrystii klasztoru reformatów w Przemyślu Janina Dzik s. 295-302
Stare druki z księgozbiorów klasztornych w zbiorach Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie : apendyks do katalogu starych druków Zbigniew Joskowski s. 303-327
Przebieg postępowania kasacyjnego w opactwie norbertanów przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu w świetle "Akt Büschinga" ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Urszula Bończuk-Dawidziuk Arkadiusz Wojtyła s. 331-367
Lustracje przeprowadzane w klasztorach wielkopolskich w latach 1817–1825, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 249 Dorota Matyaszczyk s. 369-381
Inwentarze klasztoru i kościoła klasztornego bernardynów w Brzeżanach z lat 1781–1848 Aleksander Krzysztof Sitnik s. 383-414
"L’art des Trinitaires en Europe : XIIIe-XVIIIe siècle", Jean-Luc Liez, Saint-Étienne 20011 : [recenzja] Mirosława Sobczyńska-Szczepańska Jean-Luc Liez (aut. dzieła rec.) s. 417-424
"Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku", Michalina Broda, Kraków 2013 : [recenzja] Jakub Węglorz Michalina Broda (aut. dzieła rec.) s. 424-427
"Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : Збірник наукових праць", Kijów 2011 : [recenzja] Halina Rusińska-Giertych s. 427-430
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 VI–30 X 2014 r. Marek Derwich s. 433-443
Sprawozdanie z konferencji naukowej Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905. W 150. rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r. Witalij Rosowski s. 444-447
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r. Witalij Rosowski s. 448-452
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r. Irena Wodzianowska s. 453
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Piotr Oliński s. 454
Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 X 2014 r. Janusz Królikowski s. 455-463
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 464
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Marcin Jewdokimow s. 465-466
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 X 2014 r. Małgorzata Kośka s. 467
Sprawozdanie z postępu prac nad wydaniem Akt Büschinga w dniach 30 IV–30 X 2014 r. Urszula Bończuk-Dawidziuk s. 468
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r. Alina Mądry s. 469
Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 1 V–31 X 2014 r. Ewa Hauptman-Fischer Katarzyna Spurgjasz s. 470-483
Sprawozdanie z prac nad projektem "Klasztor Cystersów w Lubiążu" : "katalog dzieł sztuki" w dniach 1 V–30 X 2014 r. Andrzej Kozieł s. 484-485
Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu w dniach 1 V–30 X 2014 r. Monika Kopeć Dorota Rejman s. 486-491
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–31 X 2014 r. Łukasz Guldon s. 492
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2014 r. Anna Gadomska s. 493-494
Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 X 2014 r. Ałła Brzozowska Adam Poznański s. 495
Sprawozdanie z prac nad edycją XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu Marek L. Wójcik s. 496-498
Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła z Krzeszowa : sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r. Grzegorz Joachimiak s. 499-511
Sprawozdanie z prac w 2014 r. Beata Lorens s. 512
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 X 2014 r. Dorota Matyaszczyk s. 513-514
Książki nadesłane s. 517-524
Autorzy tego tomu s. 527-530
Authors of this volume s. 531-534
Zasady dotyczące przygotowania nadsyłanych tekstów s. 537-540
Zasady recenzowania tekstów ukazujących się w „Hereditas Monasteriorum” s. 541-542
Rules concerning the preparation of texts sent to Editorial s. 543-546
Peer review rules for papers published in “Hereditas Monasteriorum” s. 547
Policy against ghostwriting and guest authorship s. 548
Recenzenci współpracujący z Redakcją = Reviewers cooperating with Editorial Board s. 549-550