Tytuł Muzealnictwo
ISSN 0464-1086
Wydawca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Muzealnictwo
1989, Tom 32

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Ocena stanu muzealnictwa - program działań do 2000 r. s. 4-11
Aktualne problemy wystawiennictwa muzealnego Franciszek Midura s. 12-17
Funkcje społeczne, kulturotwórcze i edukacyjne wystawiennictwa muzealnego : doświadczenia muzealnictwa polskiego w 40-leciu PRL Tadeusz Jakubiak Henryk Kondziela s. 17-23
O aranżacji wystaw muzealnych Jan Kosiński s. 24-27
Muzea biograficzne wielkich artystów Zdzisław Żygulski s. 27-32
"Piastów malowane dzieje" : wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, maj-sierpień 1987 r. Alicja Karłowska-Kamzowa s. 32-34
"Sztuka na dworze książąt Pomorza Zachodniego w XVI i XVII wieku" : wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, wrzesień 1986 - listopad 1986; w Muzeum Narodowym w Szczecinie, grudzień 1986 - marzec 1987 Barbara Januszkiewicz s. 35-41
"Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572" : wystawa w zamku Schallaburg w Austrii, maj-listopad 1986 r. ; "Polska Jagiellonów 1386-1572" : wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, marzec-czerwiec 1987 r. Franciszek Stolot s. 41-44
"Kossakowie" - refleksja na temat twórczości rodziny Kossaków na marginesie wystawy zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie Stefania Kozakowska Barbara Małkiewicz s. 44-50
"Artystyczne wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich" : ekspozycja w Muzeum Zamkowym w Malborku Antoni Romuald Chodyński s. 51-55
"Oręż zdobiony XVI-XVIII wieku ze zbiorów Wrocławia i Malborka" : ekspozycja militariów w Muzeum Zamkowym w Malborku Antoni Romuald Chodyński s. 55-58
Oświęcimska wystawa w ONZ i USA. s. 58-60
Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych - największe Muzeum Przyrodnicze w Polsce Jerzy Świecimski s. 61-70
Wystawa przyrodnicza w Zamku w Niedzicy Jerzy Świecimski s. 71-77
Ogólnopolski konkurs na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 1986. s. 77-78
X Zgromadzenie Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Wolfenbüttel (RFN) s. 78-80
Ludwig Zimmerer (1924-1987) : [nekrolog] Franciszek Midura s. 81
Obok tematu, często wbrew faktom : (Marta Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej) Bogusław Mansfeld Marta Krzemińska (aut. dzieła rec.) s. 82-84
W odpowiedzi na recenzję Marta Krzemińska s. 84-85
[Szanowna Redakcjo, zlekceważyłem...] Bogusław Mansfeld s. 85