Tytuł Muzealnictwo
ISSN 0464-1086
Wydawca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Muzealnictwo
1984, Tom 28/29

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 3
Ekspozycja "Chwały i sławy Jana III" w Pałacu Królewskim w Wilanowie Wojciech Fijałkowski s. 4-16
Najciekawsze wydarzenia muzealne roku 1983 Franciszek Midura s. 17-18
Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu Jerzy Jastrzębski s. 19-26
Niczego mi, proszę pana, tak nie żal, jak porcelany Aleksandra Świechowska s. 27-34
Problemy muzealnictwa polskiego w 1983 r. : odbicie w prasie Maria Sołtysiak s. 35-37
Kultura techniczna a środowisko naturalne - konferencja w Starachowicach 15-16 września 1983 r. s. 38
Ekomuzeum aglomeracji staropolskiej w Starachowicach : zamysł i propozycje Jan Pazdur s. 39-50
Zamek Sielecki : Muzeum Szkła Współczesnego w Sosnowcu Jerzy Dzikowski s. 51-60
Niepełnosprawni w muzeach Jan Daniel Artymowski s. 61-65
Możliwości spostrzegania przez niewidomych przedmiotów i obiektów muzealnych Józef Mendruń s. 66-69
Wielka przygoda klasy IV : refleksje nauczycielki Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach Blanka Wąsala s. 70-76
Niektóre zagadnienia ontologiczno-estetyczne i etyczne związane z prezentacją, konserwacją i rekonstrukcją przedmiotów kulturowych w ekspozycji muzealnej Jerzy Świecimski s. 77-93
Odkształcenia obrazów na drewnie Mieczysław Matejak Ewa Popowska Katarzyna Wróblewska s. 94-98
Nowe akty prawne w zakresie kultury Tadeusz Jaworski s. 99-103
Restytucja dwóch obrazów Dürera do zbiorów Weimaru Wojciech Kowalski s. 104-111
Bibliografia wybranych prac z zakresu rewindykacji dóbr kultury po II wojnie światowej Beata Pawłowska-Wilde s. 111-115
Zasługi Edwarda Rastawieckiego jako kolekcjonera i mecenasa Andrzej Ryszkiewicz s. 116-126
Zbiory w Siemianicach i w Wysocku : postać Stanisława Szembeka (1849-1881) jako kolekcjonera Antoni Romuald Chodyński s. 127-141
Scjentyzm : gdzie może się kryć? : uwagi o relacji między koncepcją kultury a praktyką badawczą Maria Bartko s. 142-147
Polonika na Węgrzech : srebra w zbiorach muzeów budapeszteńskich Jan Samek s. 148-157
"Myter" w Sztokholmie Marek Konopka s. 158-161
XIII Konferencja Generalna ICOM w Londynie 24 VII - 2 VIII 1983 Zdzisław Żygulski s. 162-165
Sprawozdanie z udziału w XIII Konferencji GeneraI ICOM w Londynie Jerzy Świecimski s. 166-168
VI Zgromadzenie Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich w ramach XIII Konferencji Generalnej ICOM w Londynie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 168-169
Sześć lat pracy Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM Max Kunze s. 170-174
Stała Konferencja Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 173-177
Tadeusz Dobrowolski (1899-1984) Adam Małkiewicz s. 176-177
Polemika między Autorem a Recenzentką w związku z książką "U podstaw muzeologii" Maria Bartko Wojciech Gluziński s. 177-180