Tytuł Muzealnictwo
ISSN 0464-1086
Wydawca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Muzealnictwo
1982, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 3
Muzealnictwo wczoraj i obecnie s. 5
Wstęp do "Raportu o stanie muzealnictwa polskiego" Bohdan Rymaszewski s. 7-20
Inny punkt widzenia Marek Konopka s. 21-27
Zamek Królewski w Warszawie jako Muzeum Narodowe Aleksander Gieysztor Stanisław Lorentz s. 28-33
Muzeum Śląskie w Katowicach Andrzej Ryszkiewicz s. 34-47
O projekcie Muzeum Literatury Warmii i Mazur Halina Keferstein s. 48-53
Muzeum Mazowieckie w Płocku Marian Sołtysiak s. 54-64
Muzeum sztuki złotniczej w Kazimierzu Dolnym Michał Gradowski s. 65-68
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Kazimierz Uszyński s. 69-76
Zagadnienie ukierunkowania modernizacji wystaw oraz ich podłoża przyczynowego Jerzy Świecimski s. 77-94
Pyły nieorganiczne i organiczne jako czynnik destrukcji w środowisku muzealnym Zdzisław Bąkowski Eliza Lewandowska s. 95-102
Museum voor het Onderwijs Barbara Kohutnicka s. 103-105
Kazimierz Malinowski 1907-1977 Henryk Kondziela s. 106-108
Jerzy Remer 1888-1979 Krzysztof Nowiński s. 109-110
Stanisław Brzostowski 1925-1979 Stanisław Orysiak s. 111-112
Bibliografia prac Stanisława Brzostowskiego Stanisław Orysiak s. 113-116
Krzysztof Dąbrowski 1931-1979 Marek Konopka s. 117-118
Władysław Rydzewski 1911-1980 Andrzej Wiktor s. 119-122
Kazimierz Michałowski 1901-1981 Włodzimierz Godlewski s. 123-126
Kazimierz Władysław Majewski Roman Rybicki s. 126-130
O tzw. scjentyzmie w muzeologii Maria Bartko Wojciech Gluziński (aut. dzieła rec.) s. 131-134