Tytuł Muzealnictwo
ISSN 0464-1086
Wydawca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Muzealnictwo
1993, Tom 35

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie artystyczne Lwowa w latach międzywojennych Artur Hutnikiewicz s. 1-5
Dwa zjazdy muzealne we Lwowie Bogusław Mansfeld s. 6-17
Wileńskie wystawy artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Poklewski s. 18-30
Polonica za granicą : problem prawny, problem kulturowy Wojciech Kowalski s. 31-38
Muzea Ukrainy Zdzisław Żygulski s. 39-45
Nowe Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 46-49
Wawelska "polityka wschodnia" Jan K. Ostrowski s. 50-52
Ermitaż w Malborku Antoni Romuald Chodyński s. 53-58
Szukając Marzenna Guzowska s. 59-63
W związku z Galerią Nowożytnej Sztuki na Śląsku we Wrocławiu Bożena Steinborn s. 63-65
Galeria Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie Marzenna Guzowska s. 66-68
"Bekker i Rauscher" : warszawska spółka rusznikarska z pierwszej połowy XIX wieku : (przyczynek do dziejów rusznikarstwa warszawskiego) Zygmunt K. Jagodziński s. 69-79
Występowanie wartości synergicznych w publicznej przestrzeni muzealnej Dorota Wejchert-Gajczyk s. 80-94
Kolokwium "Maison (musée) monument de l'artiste" w Paryżu w 1990 roku Aleksandra Kodurowa s. 95-101
Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie Janusz S. Morkowski s. 102-108
Przyszłość muzeów : konferencja ICOM w Quebecu Zdzisław Żygulski s. 109-112
Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM - ICOM Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 113-115
"Ad memoriam Bruno Schulz ,1892-1942" : wystawa w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie 9 XI 1992-31 VII 1993 : scenariusz i realizacja Wojciech Chmurzyński, współpraca plastyczna Witold Błażejowski : Schulz materialny Andrzej Osęka s. 116-117
Dmitrij [Dmytro] Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów : malarstwo polskie", Warszawa 1990 : [recenzja] Janusz Maciej Michałowski Dmytro Šelest (aut. dzieła rec.) s. 118-123
Jerzy Świecimski, "Wystawy muzealne. T. 1, Studium z estetyki wystaw", Kraków 1992 : [recenzja] Marek Konopka Jerzy Świecimski (aut. dzieła rec.) s. 124-125