Tytuł Muzealnictwo
ISSN 0464-1086
Wydawca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Muzealnictwo
1983, Tom 26/27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie muzeów dla rozwoju archeologii polskiej Konrad Jażdżewski s. 3-7
Zarys koncepcji współczesnego muzeum etnograficznego Jan Krzysztof Makulski s. 8-11
Numizmatyka w muzeach : próba bilansu Andrzej Mikołajczyk s. 12-19
Nauka jako instrument pracy muzeów polskich Bohdan Rymaszewski s. 20-24
Oryginał i kopia : ogólny problem muzeologiczny oraz problem muzeologii literackiej Juraj Chovan s. 25-31
Polskie muzea literackie wobec literatury współczesnej Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 32-40
Wnętrza pałacu w Rogalinie : problem ekspozycji a znaczenie przekazów historycznych i tradycji Mateusz Pawlaczyk s. 41-66
Graniczne i mieszane postaci modernizacji wystaw muzealnych : część trzecia Jerzy Świecimski s. 67-96
Na marginesie muzealnej statystyki Marek Konopka s. 97-102
Problemy muzealnictwa polskiego w 1981 r. : odbicie w prasie Maria Sołtysiak s. 103-104
O potrzebie powołania muzeów harcerskich w Polsce Maria Wiśniewska s. 105-107
Harcerstwo w dziejach Tarnowa 1910-1980 : wystawa Maria Żychowska s. 108-109
Kronika Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego : fragmenty Aleksander Żółkiewski s. 110-112
Kilka uwag o przyszłej ekspozycji Michał Gradowski s. 113-117
Wystawa "63 dni Powstania Warszawskiego" w dawnych zakładach Norblina w Warszawie Andrzej Jeleński s. 118-121
Klimatyzacja pomieszczeń muzealnych : w oparciu o projekty instalacji klimatyzacyjnych Muzeum Łowiectwa w Warszawie i Zamku Królewskiego Piotr Borysiewicz s. 122-127
Wpływ klimatu na wilgotność drewna w zbiorach muzealnych Mieczysław Matejak Ewa Popowska s. 128-133
Michał Czajnik 1922-1981 Franciszek Midura s. 134-135
Organizacja muzealnictwa w Socjalistycznej Republice Wietnamu Quoc-Binh Truong s. 136-146
Dzialalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM Andrzej Rottermund s. 147-150
V Doroczne Zgromadzenie ICLM-ICOM w Paryżu Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 151-152
Podstawowa bibliografia muzeologiczna : przedruk s. 154-163
Bibliografia muzealnictwa polskiego za lata 1972-1982 : wybór Beata Pawłowska-Wilde s. 164-166
Muzea skansenowskie i ich wydawnictwa Marek Konopka s. 167-172
"Artystyczne zbiory Wilanowa", wstęp W. Fijałkowski, katalog I. Malinowska i inni, Warszawa 1982 : [recenzja] Ewa Popowska s. 173