Tytuł Muzealnictwo
ISSN 0464-1086
Wydawca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Muzealnictwo
1986, Tom 30

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój muzealnictwa w okresie czterdziestolecia PRL Franciszek Midura s. 3-8
Mieczysława Gębarowicza życie w służbie nauki i kultury Janusz Maciej Michałowski s. 9-23
Udział Karola Estreichera w alianckich przygotowaniach do restytucji dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej Wojciech Kowalski s. 24-34
Informacja o nowych aktach prawnych w zakresie kultury Tadeusz Jaworski s. 34-39
Gabinet Numizmatyczny Muzeum Mazowieckiego w Płocku Tadeusz Zaremba s. 39-43
Problematyka współczesnej sztuki ludowej w działalności muzeów polskich Aleksander Błachowski s. 44-56
Ogólnopolskie sympozjum muzealnictwa przyrodniczego Bogumiła Parczyńska s. 57-61
Niektóre uwagi o Konkursie na Najciekawsze Wydarzenia Muzealne Roku Julian Konar Franciszek Midura s. 62-65
"Losy ludności po Powstaniu Warszawskim 1944 r." : wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy Emilia Borecka s. 66-71
Wystawa "Krzysztof Kamil Baczyński" w Muzeum Literatury w Warszawie Jolanta Pol s. 71-75
"Harcerska prasa konspiracyjna 1939-1945" : wystawa w Królikarni Tomasz Kuba Kozłowski s. 75-80
Wystawa fotografii Sylwestra Brauna "Krisa" - "Powrót 1945" Anna Topolska s. 81-83
"Pan Tadeusz" w realizacji wystawienniczej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Halina Natuniewicz s. 84-87
Wystawa Muzeum Księży Werbistów w Pieniężnie : sesja pt. "Zbiory pozaeuropejskie w państwowych i kościelnych muzeach etnograficznych w Polsce" Eugeniusz Śliwka s. 88-89
Dodać życia do lat : praca w muzeum na rzecz ludzi starszych Jan Daniel Artymowski s. 89-92
Klimat wnętrz a odkształcenia przedmiotów drewnianych Ewa Popowska Katarzyna Wróblewska s. 93-95
Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 95-101
Piękne przedmioty w amerykańskich muzeach Anna Lewicka-Morawska s. 102-106
"Traum und Wirklichkeit" w Wiedniu Marek Konopka s. 106-110
Rekonstrukcja paleontologiczna jako inspiracja dzieła rzeźbiarskiego Jerzy Świecimski s. 111-112
VII Zgromadzenie Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Budapeszcie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 113-114
Irena Malinowska (1913-1985) Wojciech Fijałkowski s. 115-116