Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizualna Teoria Ugruntowana : nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej Krzysztof T. Konecki s. 1-35
Telewizyjny 'spektakl' czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE Barbara Jabłońska s. 36-58
Autobiografia Alice Salomon- struktury procesowe biografii a losy narodu niemieckiego Agnieszka Kołodziej-Durnas s. 60-80
Remodelowanie teorii ugruntowanej Barney B. Glaser Judith Holton s. 81-102
Biografie w rozmowie : narracyjno-dyskursywne podejście badawcze Karen Littleton Stephanie Taylor s. 103-121