Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badacz i jego poszukiwania w świetle "Analizy Sytuacyjnej" Adele E. Clarke Anna Kacperczyk s. 5-32
Kiedy badacz jest tajnym agentem : O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związkach ze wszystkim tym, o czym przed chwilą Kamil Miszewski s. 33-62
Meandry dialogu : Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku Katarzyna Sztop-Rutkowska s. 63-81
Uwarunkowania podejmowania działań obronnych lub ich zaniechania w przypadku osób nękanych w miejscu pracy Piotr Chomczyński s. 82-111