Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homogenity of Focus Groups as a Pathway to Successful Research Findings? : Methodological Notes from the Fieldwork Wojciech Woźniak s. 6-23
Badania biograficzne z udziałem klientów instytucji pomocowych : doświadczenia z badań terenowych z nastoletnimi rodzicami z łódzkich "enklaw biedy" Paulina Bunio-Mroczek s. 24-40
Liminalność jako doświadczenie terenowe w badaniu grupy bezdomnych Polaków w Brukseli Magdalena Mostowska s. 42-65
Pomiędzy światem "czynnego alkoholizmu" a rzeczywistością zdrowienia : mechanizmy (re)socjalizacyjne anonimowych alkoholików Jakub Trzebiatowski s. 66-93
Konieczność, przeznaczenie fatum - osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o sobie i swojej chorobie : analiza postów uczestników psychologicznego forum internetowego Elżbieta Michałowska s. 94-115
"Precypitacja", doświadczenie ekstremalne, zwrotnica i zasób : choroba z perspektywy biograficznej Magdalena Fiternicka-Gorzko s. 116-145
Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, czyli o przemilczeniach w narracji biograficznej Tomasz Rawski s. 146-157
Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej Anna Piechota Aleksandra Tokarz s. 158-186
"Researching the Visual. Second Edition", Michael Emmison, Philip Smith, Margery Mayall, London-Thousand Oaks-New Delhi 2012 : [recenzja] Tomasz Ferenc Michael Emmison (aut. dzieła rec.) Margery Mayall (aut. dzieła rec.) Philip Smith (aut. dzieła rec.) s. 188-195
"Warsztat pisarski badacza", Howard S. Becker, Warszawa 2013 : [recenzja] Magdalena Fiternicka-Gorzko Howard S. Becker (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część II", Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Kraków 2012 : [recenzja] Katarzyna Kostrzewa Wiesław Ambrozik (aut. dzieła rec.) Anna Kieszkowska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Idiomatyczność - synergia - emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku", Dariusz Kubinowski, Lublin 2013 : [recenzja] Jakub Niedbalski Dariusz Kubinowski (aut. dzieła rec.) s. 206-209