Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania jakościowe – pragmatyczne inspiracje Marek Gorzko Krzysztof Konecki s. 6-11
Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje Krzysztof Konecki s. 12-39
Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars Łukasz Marciniak s. 40-53
Czy teoria ugruntowana wymaga ponownego odkrycia? Esej recenzyjny Marek Gorzko s. 54-69
Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych Łukasz Pyfel s. 70-83
Intensyfikacja wyobraźni: o tożsamości osoby badacza i zawieszeniu bezwarunkowej obiektywności Waldemar Rapor s. 84-104