Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autoetnografia – w stronę humanizacji nauki Anna Kacperczyk s. 6-13
Wokół humanizacji nauki – znaki, tropy, konteksty Marcin Kafar s. 16-31
Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? : o metodologicznym statusie autoetnografii Anna Kacperczyk s. 32-75
Po co nam autoetnografia? : krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej Joanna Bielecka-Prus s. 76-95
Medytacja i futbolowa gorączka : o potencjale, ograniczeniach i domknięciach autoetnografii Radosław Kossakowski s. 96-123
Interview With Carolyn Ellis: Autoethnography, Storytelling, and Life as Lived: A Conversation Between Marcin Kafar and Carolyn Ellis Carolyn Ellis Marcin Kafar s. 124-143
Autoetnografia analityczna Leon Anderson s. 144-167
Autoetnografia jako technika badań etnograficznych w Iinternecie Magdalena Kamińska s. 170-183
Zastosowanie autoetnografii analitycznej w badaniu społecznych aspektów doświadczania choroby Dominika Byczkowska-Owczarek s. 184-201
(Nie)przekładalność (?) perspektyw w świecie muzyki klasycznej : autoetnografia socjologa-obserwatora i japonisty-tłumacza Beata Kowalczyk s. 202-221
"Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna", red. Marcin Kafar, Łódź 2011 : [recenzja] Anna Kacperczyk Marcin Kafar (aut. dzieła rec.) s. 222-239