Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Kwadratowość' jako zjawisko w procesie tłumaczeń tekstów socjologicznych Krzysztof T. Konecki s. 4-23
Polskie przekłady literatury humanistycznej i 'społeczeństwo wiedzy' Marek Czyżewski s. 24-44
Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana - perspektywa tłumacza Stanisław Burdziej s. 45-52
Przekłady prac Niklasa Luhmanna na język polski Jan Winczorek s. 53-70
Tönnies i społeczeństwo cywilne: Źródla nowoczesnej koncepcji społeczeństwa Paweł Załęski s. 72-83
Perspektywa gender w socjologii a tłumaczenia Izabela Desperak s. 84-93
"Urządzenie", "zastosowanie", "układ"... – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy Magdalena Nowicka s. 94-110
Robert Prus: Twórczość poetycka i społecznie ustanawiana rzeczywistość : Platońskie i Arystotelejskie ujęcie motywów pragmatycznych w greckiej literaturze pięknej Waldemar Dymarczyk Karolina Kubicka s. 112-139