Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania biograficzne w naukach społecznych Kaja Kaźmierska s. 6-10
Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki Marek Czyżewski s. 14-27
Badania biograficzne a psychoterapia : kilka uwag o terapeutycznych aspektach socjologicznych wywiadów biograficznych Agnieszka Golczyńska-Grondas Marek Grondas s. 28-49
Możliwości i ograniczenia przekraczania granic między dyscyplinami naukowymi – na przykładzie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej i interpretatywnie zorientowanej socjologii Kamila Biały s. 50-61
Pomiędzy autobiografią a biografią : biografia literacka jako źródło badań socjologicznych Piotr Kulas s. 64-81
Wokół projektu biografii Adama Podgóreckiego: wyzwania koncepcyjne, metodologiczne i społeczne Daniel Wicenty s. 82-102
„Pomieszany świat” dzieciństwa Johna Maxwella Coetzee : pisarstwo autobiograficzne jako przedmiot zainteresowania antropologa kultury Aleksandra Rzepkowska s. 104-119
Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii : na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL i NRD Kaja Kaźmierska Fritz Schutze s. 122-139
Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne Anna Wylegała s. 140-151
Badanie zderzenia kultur metodą biograficzną Artur Wysocki s. 152-166