Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych problemach związanych z dyskursem antyrasistowskim : na przykładzie sporu o oświadczenie sejmowe posła Górskiego Jacek Paczesny s. 1-34
Posłańcy w społecznych transakcjach : co można wyczytać z pocztówek? Julita Makaro s. 35-56
Dlaczego polskie kobiety wchodzą do polityki? Dominika Polkowska s. 57-84
Proces adaptacji użytkownika do środowiska online Anna Kubczak s. 57-84