Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria aktora-sieci jako ontologia dla socjologii wizualnej Alicja Pałęcka s. 6-17
Etnografia oparta na współpracy : założenia, możliwości, ograniczenia Kamil Pietrowiak s. 18-37
Local Press in a Small Community—A Case Study of Relationships Between a Local Weekly and Different Local Actors Sylwia Męcfal s. 38-55
Kolektywny wymiar budowania zaangażowania w pracę seksualną kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich Izabela Ślęzak s. 56-79
Procesy biograficzne w analizie adaptacji księży do środowiska zamieszkania na emeryturze : wybrane aspekty psychospołeczne Marek Niezabitowski s. 80-105
Konstruktywistyczna etnografia wirtualnej społeczności w Arabii Saudyjskiej Yeslam Al-Saggaf Kirsty Williamson s. 106-123
"Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych", red. Jakub Niedbalski, Łódź 2013 : [recenzja] Dominika Byczkowska-Owczarek Jakub Niedbalski (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-Communist Transformation", Zenonas Norkus, Vilnius 2012 : [recenzja] Izabela Desperak Zenonas Norkus (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Między homopresją a katonazizmem, czyli internetowe dyskusje o homoseksualizmie", Julia Pielas, Warszawa 2014 : [recenzja] Honorata Jakubowska Julia Pielas (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Qualitative Content Analysis in Research Conducted in Cyberspace", red. Luba Jakubowska, Legnica 2014 : [recenzja] Krzysztof T. Konecki Luba Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 138-139