Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
CAQDAS - nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych Jakub Niedbalski s. 6-11
CAQDAS a badania jakościowe w praktyce Grzegorz Bryda s. 12-38
Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu - czyli o konieczności "podążania na skróty" : organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowania komputerowego wsparcia analizy danych jakościowych Maciej Brosz s. 40-58
Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej Jakub Niedbalski s. 60-80
Próba wykorzystania programu komputerowego QDA Miner do realizacji projektu badawczego "Cztery dyskursy o nowoczesności - modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek)" Kamil Brzeziński Jacek Burski s. 82-99
Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu : przegląd Victoria Kamasa s. 100-117
Analiza sentymentu - metoda analizy danych jakościowych : przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych Krzysztof Tomanek s. 118-136
Wykorzystanie oprogramowania R i RQDA w jakościowo-ilościowej analizie treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Jan Winczorek s. 138-161
Organizacja procesu badawczego a oprogramowanie do organizacji wiedzy i zarządzania projektem badawczym Kamil Głowacki s. 162-195
Evernote : zastosowanie notatnika internetowego do badań jakościowych Artur Piszek Krzysztof Stachura s. 196-210
"Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu", Magdalena Kamińska, Poznań 2011 : [recenzja] Piotr Siuda Magdalena Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji", Tomasz Ferenc, Łódź 2012 : [recenzja] Kazimierz Kowalewicz Tomasz Ferenc (aut. dzieła rec.) s. 218-223