Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2010, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Wyrobiec s. 5-6
Wadowicka Drużyna Skautowa imienia Stanisława Żółkiewskiego w latach 1911-1918 : w stulecie skautingu i harcerstwa w Wadowicach Konrad Meus s. 7-51
W oczekiwaniu "wojny powszechnej o wolność ludów" : koncepcje militarnego przygotowania uczniów c.k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach do walki o niepodległość Polski przed wybuchem I wojny światowej Michał Siwiec-Cielebon s. 52-103
Sprawy karne żołnierzy z austro-węgierskiej c.k. wspólnej siły zbrojnej : studium przypadków na podstawie materiałów archiwalnych, zgromadzonych w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu (Kriegsarchiv) Marcin Przewoźniak s. 104-119
W trosce o "corpore sano"... czyli do "Wadowickich lekarzy" glossa : fachowe zabezpieczenie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu wadowickiego przed wybuchem II wojny światowej na tle powiatów sąsiednich w ujęciu statystycznym : (zarys problematyki w świetle oficjalnych publikacji informacyjnych) Michał Siwiec-Cielebon s. 120-149
Szkolnictwo w Wadowicach 1918-1939 Honorat Czesław Gil s. 150-177
O uroczystości w Andrychowie, która mimowolnie stała się końcową klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego Andrzej Fryś Teresa Putek Maria Skrzypiec s. 178-192
Wadowiczanin z przypadku i z konieczności - wspomnienie o Tadeuszu Filipie Tomasz Maczuga s. 193-213
Ksiądz Paweł Franciszek Zychowicz (1690-1765) Artur Oboza s. 214-226
Mjr Rudolf Fryszowski - Obrońca Polskiego Wybrzeża z andrychowskim rodowodem Andrzej Fryś s. 227-237
Dr Gustaw Studnicki - "niestrudzony badacz wadowickiej historii" Konrad Meus s. 238-262
Nie tylko o Adamie Prylińskim słów kilka Michał Siwiec-Cielebon Bożena Adamska (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum", red. Piotr Wyrobiec, Marcin Witkowski, Wadowice 2009 : [recenzja] Zbigniew Rzepka Marcin Witkowski (aut. dzieła rec.) Piotr Wyrobiec (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Wadowice. Siedem wieków historii", pod red. Tomasza Graffa, Kraków 2009 : [recenzja] Marcin Witkowski Tomasz Graff (aut. dzieła rec.) s. 268-270
Nasze wydawnictwa s. 271-272
"Blogi'39" - śladów historii ciąg dalszy Marcin Witkowski s. 273-283
Wystawa "Katyń" Marcin Witkowski s. 284-287