Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2005, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Wstęp] Piotr Wyrobiec s. 4
Rozwój osadnictwa żydowskiego w Wadowicach Katarzyna Iwańska s. 5-10
Historia wspólna czy równoległa? Polacy - Żydzi - ziemia wadowicka 1918-1939 : (zarys problematyki) Michał Siwiec-Cielebon s. 11-41
Ruch chasydzki w Wadowicach Katarzyna Iwańska s. 42-46
Życie społeczne i kulturalne Żydów wadowickich w dwudziestoleciu międzywojennym Katarzyna Iwańska s. 47-58
"Nie ma Ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka" : problematyka żydowska w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza Mirosław Wójcik s. 59-83
Żydowskie drukarnie i punkty sprzedaży książek w Wadowicach Tomasz Ratajczak s. 84-85
Żydzi - mieszkańcy powiatu wadowickiego w walce o niepodległość Rzeczypospolitej przed 1918 r. Michał Siwiec-Cielebon s. 86-88
Cmentarz żydowski w Wadowicach Katarzyna Iwańska s. 89-114
Jerzego Uriego Hupperta dwa patriotyzmy i dwie ojczyzny Michał Siwiec-Cielebon Uri Huppert (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Szalom alejchem! W sześćdziesiątą rocznicę likwidacji getta w Andrychowie (1943-2003) Henryka Kramarz s. 118-123
Wystawa Wadowiccy Żydzi Joanna Pytlowska s. 124-125
Słownik terminów żydowskich Katarzyna Iwańska s. 126-128