Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2001, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo...] Piotr Wyrobiec s. 4
Papieskie przesłanie dla rodzinnego miasta Janusz Poniewierski s. 5-9
Ostatni Mohikanie przedwojennych Wadowic : obraz niekompletny sercem malowany Michał Siwiec-Cieleban s. 10-20
Kolumny i tarcze legionów polskich : przykład Wadowic i okolicznych miast Krzysztof Koźbiał s. 21-33
Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie Agnieszka Podyma s. 34-44
Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum : rekonesans Tomasz Ratajczak s. 45-56
Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum : rekonesans Tomasz Ratajczak s. 45-56
Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej : (z dziejów tradycji i nazwy 12 pułku piechoty) Michał Siwiec-Cielebon s. 57-66
Przed godzinq próby : 12.pułk piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej : zarys problematyki Michał Siwiec-Cielebon s. 67-88
Kariery burmistrzów wadowickich : Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881) Tomasz Graff s. 89-93
Tadeusz Kotlarczyk : w służbie wychowaniu obywatelskiemu Janusz Kotlarczyk s. 94-103
Budowa gmachu sądu s. 104-109
Schronisko pod Leskowcem Jan Gajczak s. 110-122
O przyszłości "Wadovian” Marcin Płaszczyca s. 123
Wystawy Muzeum Miejskiego s. 124-125
"Starostwo Zatorskie", Krzysztof Koźbiał, Kraków 2000 : [recenzja] Marcin Płaszczyca Krzysztof Koźbiał (aut. dzieła rec.) s. 126
"Banasiowie z Radoczy. Strzępy epopei", Michał Siwiec-Cielebon, Wadowice-Radocza 2000 : [recenzja] Marcin Płaszczyca Michał Siwiec-Cielebon (aut. dzieła rec.) s. 127