Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2000, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo...] Piotr Wyrobiec s. 4
Małe ojczyzny Emila Zegadłowicza : w 110 rocznicę urodzin pisarza : pamięci Adama Zegadłowicza Stanisław Stabro s. 5-23
Tytus i Elżbieta : biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie materiałów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym Mirosław Wójcik s. 24-44
Gorzeńska kilimiarnia : przyczynek do historii nie tylko regionu Michał Siwiec-Cielebon s. 45-54
Emil Zegadłowicz, „Skróty kronikarskie” : artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia-11 października 1939 r. Mirosław Wójcik s. 55-80
"Skarby" Emila Zegadłowicza Tadeusz Bujnicki s. 81-84
Saga gorzeńską Maria Ziemianin s. 85-90
Muzeum w Gorzeniu Ewa Wegenke s. 91-92
Skandale pani Krysi Mirosław Wójcik s. 93-94