Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2002, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo...] Piotr Wyrobiec s. 4
Wkład Jana Pawła II w misyjną działalność Kościoła Jan Piotrowski s. 5-8
Misjonarz świata Sylwia Lipowska s. 9-13
Kilka słów o sztuce zdobienia książki : wspomnienie wadowickiej wystawy zorganizowanej w 1907 roku Tomasz Ratajczak s. 14-16
Godzina próby wybiła : Pszczyna i Jordanów. 12 pułk piechoty ziemi wadowickiej w bitwie granicznej Michał Siwiec-Cielebon s. 17-28
Klasztorne dzwony Honorat Gil s. 29-34
Getto wadowickie Anna Ziarkowska s. 35-40
Nie od razu klasztor zbudowano Marcin Płaszczyca s. 41-44
Działalność wadowickiego „Sokoła” w II Rzeczpospolitej (1918-1939) Jan Gajczak s. 45-52
Pochodzenie imion i nazwisk mieszkańców parafii Chocznia Ewa Widlarz s. 53-72
Historia świadka historii : zarys dziejów Pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej (1928-2001) Michał Siwiec-Cielebon s. 73-87
Schronisko pod Leskowcem : przypisy Jan Gajczak s. 88-89
Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach Maciej Antecki Tomasz Graff s. 90-93
Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r. Tomasz Graff s. 94-99
Po dwudziestu latach Józef Zeman s. 100-104
Odkłamywanie historii Michał Siwiec-Cielebon Maciej Korkuć (aut. dzieła rec.) Apolonia Ptak (aut. dzieła rec.) s. 105-106
Dzieciństwo i młodość z przyszłym Papieżem Michał Siwiec-Cielebon Danuta Gruszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 107
Przewodniki nie tylko dla turystów Andrzej Matuszczyk (aut. dzieła rec.) Julian Zinkow (aut. dzieła rec.) s. 108-111
Zegadłowicz mało znany Michał Siwiec-Cielebon Mirosław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 112-113
Konfrontacje Artystyczne „Sacrum w Sztuce” s. 114-115
Festiwal Artystyczny „TALENTY 2001” s. 116-118
III Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych s. 119
Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury s. 120-124
Wadowicki teatr nagrodzony s. 125
Program Edukacji Narodowej Danuta Biernat Renata Rachwał s. 126-127