Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2014, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Witkowski Piotr Wyrobiec s. 5
Rola cystersów mogilskich w zagospodarowaniu terenu dawnego księstwa zatorskiego (XIII-XVII w.) Agnieszka Baran s. 7-39
Oficerowie Wojska Polskiego, związani z Wadowicami, rozstrzelani w KL Auschwitz 27 maja 1942 r. Jerzy Dębski s. 40-51
Geneza rodu mjr. Aleksandra Iwańskiego, przebieg jego służby wojskowej i życie rodzinne Katarzyna Iwańska s. 52-86
Polityczne aspekty wizyty Jana Pawła II w Muzeum Auschwitz-Birkenau z 7 czerwca 1979 roku Zbigniew Klima s. 87-103
Kilka uwag na temat miejsca 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w systemie polityki narodowościowej w armii II RP Michał Siwiec-Cielebon s. 104-129
Prasa regionalna o zdarzeniach powodziowych na ziemi wadowickiej w latach 1945-1972 Karol Witkowski Grzegorz Wysmołek s. 130-148
Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II): kat z placu drzewnego Mariusz Witkowski s. 149-181
Początki zamku w Zatorze: rezydencja biednych książąt Dorota Żurek s. 182-196
Albi tibulli distichon wadowicensis (II.1.13) relectus – czyli w poszukiwaniu autorskiego sensu cytatu Janusz Kotlarczyk s. 197-211
Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach Tomasz Graff s. 212-219
Krótki szkic historii Koła PZF w Wadowicach Bogusław Malec s. 220-223
"Wadowice 1772-1914: studium przypadku miasta galicyjskiego", Konrad Meus, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Ratajczak Konrad Meus (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu: relacja z konferencji naukowej Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku Marcin Witkowski s. 227-229
Nowy projekt WCK – Wadowicki Uniwersytet Dzieci Piotr Wyrobiec s. 230-231
Publikacje za rok 2008 Karolina Krzeszowska s. 232-234
Publikacje za rok 2013 Marcin Witkowski s. 235-238
Nota o autorach s. 239-240