Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2012, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazaretanki w Wadowicach Danuta S. Kozieł s. 7-28
Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic cz. 1 : Józef baron Baum Ritter von Appelshofen (1821-1883) Konrad Meus s. 29-55
Powstawanie Garnizonu WP w Wadowicach – październik – grudzień 1918 r Michał Siwiec-Cielebon s. 56-74
Trybun Ludowy : rzecz o Józefie Putku Marcin Witkowski s. 75-112
Ks. dr Czesław Skowron (17 czerwca 1924 – 26 sierpnia 2012) Marcin Witkowski s. 113-122
Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm. 1616) Tomasz Graff s. 123-126
Józef Zeman (7 grudnia 1932 – 30 listopada 2010) Marcin Witkowski s. 127-136
Nasza klasa w naszej starej budzie i my potem Janusz Kotlarczyk s. 137-174
Prasa, książki, kino, teatr i cenzura w Wadowicach na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku – wspomnienia ucznia Tomasz Maczuga s. 175-181
O Emilu Zegadłowiczu w sposób bardzo zróżnicowany Tadeusz Bujnicki s. 182-185
Akademia po Godzinach w Wadowicach – Wadowice w Akademii po Godzinach Izabela Karska s. 186-189
Wśród zbójników i rycerzy Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego – gra historyczna Joanna Pytlowska-Bajak s. 190-191
O sukcesie wystawy Wadowice Karola Wojtyły Joanna Pytlowska-Bajak s. 192-195
Wystawy Karola Pustelnika i Kazimierza Koczura Tamara Wiecheć s. 196-198
Publikacje za lata 2010 – 2012 s. 199-205