Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2000, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo...] Piotr Wyrobiec s. 4
Związki Ojca Św. z Karmelem Honorat Gil s. 5-9
Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny w świetle prasy niemieckojęzycznej : relacje i komentarze Krzysztof Koźbiał s. 10-21
O Karolu Wojtyle i rodzinie Kotlarczyków Maria Ćwikłowa s. 22-23
Demografia historyczna powiatu wadowickiego Iwona Majkowska-Kochan s. 24-27
Historia turystyki w Beskidzie Małym Jan Gajczak s. 28-42
Dalekie podróże koleją z Wadowic w czasach młodości Karola Wojtyły Andrzej Nowakowski s. 43-46
Glosa do dziejów wadowickiej kolei Michał Siwiec-Cielebon s. 47-60
Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku Krzysztof Koźbiał s. 61-67
Rozwój samorządu terytorialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wiatach 1890-1950 Augustyn Ormanty s. 68-73
Wierna służba Ojczyźnie : o Henryku i Józefie Kowalówkach Stanisław Piwowarski s. 74-91
Marcin (Kępa) Wadowita Benignus Józef Wanat s. 92-99
Jędrzej Wowro Anna Głazik s. 100-105
A kasztany ścięto Monika Chojna Beata Smolec s. 106-108
Wadowice na dawnych pocztówkach s. 109
Świadek nadziei Marcin Płaszczyca s. 110-111
Wędrówki turystyczno-krajoznawcze Krzysztof Koźbiał s. 112-113
Dziesięć lat Maspeksu s. 114-116
Wystawy miejskiego muzeum s. 117-121
Zdzisław Wiśniewski Piotr Wyrobiec s. 122-124
Jan Królikiewicz Tadeusz Królikiewicz s. 125-126