Tytuł Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
ISSN 1505-0181
Wydawca Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
2013, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Wyrobiec s. 5
Matys Pieniążek : Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku Sławomir Dryja Tomasz Graff s. 7-24
Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań : dwie pierwsze fazy budowy (XV-XVII w.) Sławomir Dryja Stanisław Sławiński s. 25-48
Nazaretanki w szpitalu w Wadowicach (1896-1956) Danuta Kozieł s. 49-72
„Ojcowie założyciele” nowoczesnych Wadowic cz. 2 : Stanisław Łazarski (1849-1938) Konrad Meus s. 73-94
Nie samą służbą wojsko żyje : garnizon wadowicki w życiu społecznym miasta i regionu w ostatnim półroczu przed wybuchem II wojny światowej Michał Siwiec-Cielebon s. 95-114
Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny Karol Witkowski Grzegorz Wysmołek s. 115-138
Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. 1) : Edith Grünwald – ciekawa historia Marcin Witkowski s. 139-166
Kiedy Karol Wojtyła przyjął szkaplerz karmelitański? Czesław Gil s. 167-169
Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Katowicach Paweł Hudzik s. 170-175
O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej Krakowicy : ciekawostek geologicznych część I Janusz Kotlarczyk s. 176-193
Franciszek Waligórski – poeta z Lwowa i Krosna oraz jego potomkowie Katarzyna Iwańska s. 194-232
Atessa Rudel (z domu Zegadłowicz) (7 VIII 1920 – 17 X 2013) Henryk Czubała s. 233-236
Tomasz Maczuga (24 II 1946–15 IV 2013) Tomasz Ratajczak s. 237-239
"Wadowickie korzenie Karola Wojtyły", Marta Burghardt, Wadowice 2013 : [recenzja] Franciszek Ziejka Marta Burghardt (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Małopolskie muzea pod jednym adresem : nowy wymiar dziedzictwa kultury Jagoda Polak s. 243-245
Wokół Wadovian : Wadowice i wadowiczanie w archiwach polskich, austriackich i ukraińskich Marcin Witkowski s. 246-247
Wadowicki Teatr Próg : od grupy młodzieżowej do profesjonalnego zespołu teatralnego Piotr Wyrobiec s. 248-250
Publikacje za rok 2009 Karolina Krzeszowska s. 251-254
Publikacje za rok 2013 Marcin Witkowski s. 255-258
Nota o autorach s. 259-262
Ryciny i ilustracje s. 263-272