Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2016, Tom 12, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie = Introduction Urszula Doliwa Grażyna Stachyra Magdalena Szydłowska s. 5-8
How Cinderella Came Late to the Ball : The Development of Radio Studies in the United Kingdom and Europe Guy Starkey s. 11-23
Radiofonia naziemna wobec wyzwań epoki cyfrowej Jędrzej Skrzypczak s. 25-40
Tradycyjne rozgłośnie radiowe w mediach społecznościowych Paulina Czarnek-Wnuk s. 41-50
Dwójka - radio z kulturą : o kulturotwórczej misji Programu II Polskiego Radia : Ujęcie monograficzne Mirosława Wielopolska-Szymura s. 51-67
Podcasting w perespektywie specyfiki produkcji radiowej Grażyna Stachyra s. 71-87
Wybrane przykłady z zakresu radiowej twórczości reportażowej w Polsce Monika Białek Anna Sekudewicz s. 89-105
Autonarracje w reportażu radiowym Joanna Bachura-Wojtasik Kinga Sygizman s. 107-119
Dżingiel identyfikujący stację jako istotny element programu radiowego : analiza procesu produkcji Urszula Doliwa Karolina Kobak Katarzyna Piasecka Agnieszka Podbielska Magdalena Szydłowska Marta Wiśniewska s. 121-133
Gry w naszym życiu = Games in our Life Barbara Cyrek Karolina Brylska (aut. dzieła rec.) Tomasz Gackowski (aut. dzieła rec.) s. 137-139
Marketing dostosowany do naszej rzeczywistości medialnej : umiejętna analityka i efektywna sprzedaż = Marketing Adapted to the New Media Reality : Competent Analysis and Efficient Sale Ita Głowacka Łukasz Jadaś (aut. dzieła rec.) Anna Sanowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Tokaj (aut. dzieła rec.) s. 141-148