Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2011, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Miłosz Babecki Mariola Marczak s. 5-9
Księga gości jako interakcyjny komponent stron internetowych Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 13-30
Dekonstrukcja dziennika – na przykładzie strategii pisarskiej Witolda Gombrowicza Marta Więckiewicz s. 31-45
Funkcje pragmatyczne operacji zasłówkowych Sebastian Żurowski s. 46-54
"Hiper-Polak” jako struktura informacyjna w badaniach nad typologizowaniem wizerunku obywateli w społeczeństwie totalitarnym na przykładzie serialu "Zmiennicy" w reżyserii Stanisława Barei Miłosz Babecki s. 55-73
Radio inne niż wszystkie : oferta programowa radiowęzłów więziennych w Polsce Urszula Doliwa s. 74-88
Świat kultury Indian północnoamerykańskich w powieściach Sat-Okha Sławomir Bobowski s. 91-117
Blogi podróżnicze jako przejaw współczesnego "nomadyzmu” Ewa Szczepkowska s. 118-133
Świat kreskówek i świat programów informacyjnych – w poszukiwaniu podobieństw przekazu telewizyjnego Magdalena Golińska-Konecko s. 134-152
Poezja filmowa – film poetycki Przemysław Kantyka s. 153-166
Dwie podróże w głąb siebie: "Prosta historia" Davida Lyncha i "Tam, gdzie rosną poziomki…" Ingmara Bergmana, czyli o psychoanalitycznym i metafizycznym rozrachunku u kresu życia Mariola Marczak s. 167-188
Tragedia ludności ukraińskiej w Pawłokomie (3 marca 1945 roku) w oparciu o polskie publikacje prasowe Renata Rozbicka s. 191-205
Czy mieszkańcy Ziem Odzyskanych mogą się obawiać rewindykacji ze strony ziomkostw niemieckich? Piotr Czarczyński s. 206-220
Publicystyka Tadeusza Orackiego na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach” Joanna Szydłowska s. 221-241
Geneza i rozwój prawa do krytyki prasowej Monika Nowikowska s. 242-258
Ochrona czci w przepisach Prawa prasowego Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 259-264
Poszukiwanie korzeni : o przestrzeni literackiej regionu krnovskiego Zbigniew Stala Libor Martinek (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Transformacja znaczenia public relations w marketingu terytorialnym Bożena Brzostowska Aneta Duda (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Uru Diaspora – wirtualni uchodźcy i zagubione awatary Miłosz Babecki Celia Pearce (aut. dzieła rec.) s. 278-285
Sprawozdanie z Warsztatów Reportażu Radiowego (9 kwietnia 2011 roku) Magdalena Szydłowska s. 286-289
Autorzy s. 291-294