Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2007-2008, Tom 3-4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pięciolecie studiów dziennikarskich na UWM w Olsztynie Andrzej Staniszewski s. 5-9
Detektywka Nancy Drew jako model socjalizacji płciowej : analiza gier komputerowych z serii "Nancy Drew Mystery Games" Alina Łysak s. 13-29
"Straciłam pierś, ale żyję" : narracje choroby w czasopismach kobiecych Edyta Zierkiewicz s. 30-41
Dynamika stereotypów genderowych w polskich i niemieckich głoszeniach towarzysko-matrymonialnych Aleksander Kiklewicz s. 42-53
Homoseksualiści pod pręgierzem : opinie użytkowników internetowej grupy dyskusyjnej pl.pregierz na temat homosekusalizmu Marta Więckiewicz s. 54-80
"Bo my odmieńcy musimy trzymać się razem..." : o wizerunku odmienności w polskich internetowych listach dyskusyjnych Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 81-92
W krzywym zwierciadle - media wobec homoseksualności Iza Desperak s. 93-101
Jak kobieta zeszła z drzewa..., czyli o "Dzikusce" Ireny Zarzyckiej słów kilka Agata Zawiszewska s. 102-116
Zmysłowa nieobecność : mit kobiety utraconej i straceńczej w powieściach Stefana Chwina "Hanemann" i "Esther" Bernadetta Darska s. 117-124
Gry Manueli : o motywie kobiecości w prozie Manueli Gretkowskiej Joanna Chłosta-Zielonka s. 125-133
Komercyjna symbolika i polityczne produkty medialne w kampanii "nie dla idiotów" Miłosz Babecki s. 137-147
Substytuty elementów parawerbalnych i niewerbalnych w komunikacji tekstowej w Internecie Leszek Szymański s. 148-157
Charakterystyka niektórych przemian funkcjonalnych i frekwencyjnych współczesnej leksyki polskiej Jolanta Piwowar s. 158-165
Skrótowce - fetysze i wytrychy w subkulturowej komunikacji językowej Lech Krajewski s. 166-187
O sposobach prezentowania Białorusi i Białorusinów w prasie polskiej w minionym dziesięcioleciu Renata Radzka s. 191-200
O stereotypach Litwina w Polsce i Polaka na Litwie : historia i współczesność Jolanta Piwowar s. 201-208
"Nieprzetapialni" - obraz Polonii amerykańskiej w utworach Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego Maria Rółkowska s. 209-220
Kategoria pogranicza jako "testament Ziem Zachodnich i Północnych" Joanna Szydłowska s. 221-229
Zapiski strajkowe : dziennik 12.05 - 22.05.1990 Andrzej Staniszewski s. 233-237
Konwencje melodramatyczne w filmie hagiograficznym na przykładzie "Pieśni o Bernadetcie" Henry'ego Kinga Mariola Marczak s. 238-245
Rejtan, Don Kichot i Kobiałko, czyli felietonowe auto-da-fé Manueli Gretkowskiej ("Na dnie nieba") Joanna Szydłowska s. 246-254
Andrzej Stasiuk w perspektywie hiszpańskiego personalizmu Anita Frankowiak s. 255-260
Etyka dziennikarska - rzeczywistość czy fikcja? Ilona Godlewska s. 261-271