Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2009, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Miłosz Babecki Mariola Marczak s. 5-10
Przemiany w dzienniku "Le Monde" od Huberta Beuve'a-Méry'ego do Jeana-Marie Colombaniego (1944-1994) Bara Ndiaye s. 13-32
O dyskursie agresywnym w filmie animowanym : z badań nad folklorem dzieci i nastolatków Lech Krajewski s. 33-57
Modyfikacje związków frazeologicznych : czyli o komunikacji perwersyjnej Violetty Kubasińskiej Jolanta Piwowar s. 58-63
Próba opisu portalu Couchsurfing i jego użytkowników : w oparciu o wybrane teksty z prasy krajowej i zagranicznej Szymon Żyliński s. 64-75
Kontekst w badaniach nad językiem Sebastian Przybyszewski s. 79-86
Akty mowy: klasyfikacja dychotomiczna Aleksander Kiklewicz s. 87-110
Asynchroniczność jako jedna z cech gatunkowych grup dyskusyjnych (newsgroups) Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 111-116
Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych : analiza porównawcza Tomasz Chyrzyński s. 117-130
Transfuzja semantyczna leksemu "miłość" w świetle semantyki kognitywnej Michał Wilczewski s. 131-141
Problematyka zakłóceń w komunikowaniu reklamowym w procesie planowania mediów Miłosz Babecki s. 142-152
Analiza wybranych aspektów komunikatów reklamowych zamieszczonych na łamach tygodnika opiniotwórczego "Wprost" w 2008 roku Irena Szutkowska s. 153-171
Podstawy prawne swobody wypowiedzi oraz możliwości jej ograniczania Robert Dziembowski s. 172-184
Między mitem dobrego a złego dzikusa : rdzenni mieszkańczy Ameryki Północnej w XIX-wiecznych relacjach z podróży pisarzy polskich Maria Rółkowska s. 187-197
Aneksja Bośni i Hercegowimy i jej skutki w świetle publikacji "Świata Słowiańskiego" Jarosław Rubacha s. 198-218
Wpływ efektu CNN na odbiór wydarzeń w Kosowie i przygotowania NATO do wojny z Jugosławią w 1999 roku Andrzej Malinowski s. 219-227
Stosunki polsko-ukraińskie w konteście Unii Europejskiej w oparciu o polskie publikacje prasowe Renata Rozbicka s. 228-254
Zderzenie wiary? : terroryzm w dyskursie katolickim na przykładzie "Tygodnika Powszechnego" Bożena Brzostowska s. 255-267
"Przestrzeń współtworzenia" : o fotografii w pisarstwie Andrzeja Stasiuka Elżbieta Dutka s. 268-287
Czasopismo społeczno-kulturalne "Warmia i Mazury" w latach 1955-1967 : przyczynek do monografii Marcin Wakar s. 291-307
Zawartość literacka "Panoramy Północy" Joanna Chłosta-Zielonka s. 308-316
Kształtowanie się środowiska telewizyjnego w Olsztynie do 2002 roku Rafał Niedbała s. 317-334
Maski Erosa : doświadczenie seksualności w powieści "Raz w roku w Skiroławkach" Zbigniewa Nienackiego Ewa Bartos s. 335-350
Biogramy s. 351-354