Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2014, Tom 10, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Doliwa s. 5-6
Polscy wydawcy prasowi wobec kryzysu dzienników drukowanych : opis strategii przetrwania Agata Dziekan-Łanucha s. 9-24
Rozwój osobowy w środowiskach anonimowych nowych mediów Wacław Branicki s. 25-40
Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne Anna Augustynowicz Aleksandra Czerw Katarzyna Kościuk s. 41-53
Prawne gwarancje dostępu mediów do procesów sądowych a sprawozdawczość prasowa Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 55-67
Rola ławnika sądowego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości Krystyna Ziółkowska s. 69-75
Przeobrażenia telewizji w czasach popkultury Bożena Brzostowska Wiesław Godzic (aut. dzieła rec.) s. 79-85
Sprawozdanie z konferencji "Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej", Olsztyn, 2–3 czerwca 2014 roku Krzysztof Ozga Aleksandra Rybacka s. 87-89
Autorzy s. 91-92