Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2005, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Staniszewski s. 7
Spotkania z Ojcem Świętym : zapiski rzymskie, krakowskie, toruńskie (1996, 1997, 1999) Andrzej Staniszewski s. 10-14
Ktoś bliski od zawsze Anna Michalak s. 15-16
Polskie pisma feministyczne i genderowe po 1989 roku : podział i charakterystyka Bernadetta Darska s. 18-36
"Ośką w Radio 94 FM" : jak zbudować feministyczną strategię public relations? Agnieszka Mrozik s. 37-51
Gatunki dziennikarskie na łamach trzech wcieleń "Filipinki" - podobieństwa i różnice Anna Piwowarska s. 52-69
Wizerunek kobiet w męskich magazynach niepornograficznych na przykładzie "Czasopisma Każdego Mężczyzny" (1998-2003) Darin Joanna Asiedu s. 70-86
Nowoczesna kobieta patriarchalna w tradycyjnej prasie kobiecej - w świetle badań hermeneutycznych Dorota Zaworska-Nikoniuk s. 87-100
"Kobiecość" i literatura - analiza recenzji z pisma "Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes" z lat 80. i 90. XIX w. Justyna Górny s. 101-112
Miejsce dla kobiet : kobiece przestrzenie i potęga Interentu Izabela Desperak s. 113-119
Komunikacja prasowa a komunikacja literacka : na przykładzie "Wiadomości Literackich" (1924-1939) Agata Zawiszewska s. 121-136
Morfologia przestrzeni Ziem Odzyskanych w nieukończonej powieści czasów stalinowskich : (Tadeusz Breza "Złota łódka") Joanna Szydłowska s. 137-150
Kształtowanie form życia młodoliterackiego w Olsztynie na przestrzeni dziesięcioleci (1957-2004) Joanna Chłosta-Zielonka s. 151-161
Tygiel kulturowy : spór o wartości w prozie najnowszej Anita Monika Frankowiak s. 162-170
Naprawdę inaczej? : władza i strategie oporu w pracach Judith Butler Joanna Bednarek s. 171-185
Komunikacja ludyczna w żargonie przestępców czyli o tzw. giercowaniu jako przykładzie czarnego humoru w subkulturze więziennej Lech Krajewski s. 186-203
Wybrane aspekty zaburzeń procesów komunikacyjnych w dramaturgii współczesnej Miłosz Babecki s. 204-220
Zabijanie Jamesa Bonda, czyli kilka słów o dramaturgii Roberta Bolesto Agnieszka Jarzyńska s. 221-228
Oddziaływanie mass mediów i hipermediów - szanse i zagrożenia Irena Barbara Czajkowska s. 230-240
Relacje prasy polskiej o wizycie Jana Pawła II na Ukrainie (23-27 czerwca 2001 roku) Renata Radzka s. 241-248
Wirtualny Hyde Park - kilka uwag o komentarzach internetowych Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 249-253
Z dziejów działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie w latach 1970-1971 Zbigniew Anculewicz s. 255-260
Gramatyka telewizji Agata Zawiszewska Jerzy Uszyński (aut. dzieła rec.) s. 262-263
Prasa i książka kobieca Anna Piwowarska Katarzyna Wodniak (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Media kobiet i mężczyzn Bernadetta Darska Maja Branka (aut. dzieła rec.) Maciej Tański (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Czy jeszcze komunikowanie społeczne? Miłosz Babecki Clifford Nass (aut. dzieła rec.) Byron Reeves (aut. dzieła rec.) s. 270-273
Kronika s. 274-276
Noty biograficzne s. 277-281