Tytuł Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
ISSN 1734-3801
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna
2006, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosja w oczach polskich liberałów w dwudziestoleciu międzywojennym : na przykładzie "Wiadomości Literackich" (1924-1939) Agata Zawiszewska s. 8-21
Wileńska Rossa w artykułach prasowych po 1989 roku Halina Kamczycka s. 22-36
Polsko-ukraiński spór o otwarcie Cmetarza Orląt Lwowskich w relacji prasy polskiej po 1989 roku Renata Radzka s. 37-46
Warmia i Mazury w miesięczniku "Poezja" w latach 1965-1990 : promocja tematu i środowiska Joanna Szydłowska s. 47-65
Nadzór partyjny nad "Głosem Olsztyńskim" w latach 1951-1956 Zbigniew Anculewicz s. 66-78
Czy Nałkowska tworzy literaturę kobiecą? : z dylematów polskiej krytyki literackiej przełomu XIX i XX w. Justyna Górny s. 80-91
Od wyborów Miss America do "wojen pornograficznych" : amerykańskie feministki w mediach Agnieszka Mrozik s. 92-112
Tematy "kobiece" na łamach feministycznego kwartalnika "Zadra" Anna Piwowarska s. 113-131
Marginalizacja starości w dobie późnonowoczesnego konsumeryzmu - spojrzenie feminologii na media masowe Dorota Zaworska Nikoniuk s. 132-143
Czy z Pospieszalskim można rozmawiać? : na marginesie programu publicystycznego "Warto rozmawiać" Agnieszka Maria Wasieczko s. 144-157
Sienkiewiczowski szok kulturowy, czyli o amerykańskich zwyczajach sprzed ponad stu lat Maria Rółkowska s. 159-166
Znaczenie przełomu 1989 roku w Polsce dla czasopiśmiennictwa kulturalnego : rekonesans Bernadetta Darska s. 167-172
"The Matrix has you" - postmodernistyczny dyskurs o rzeczywistości i symulacji w kulturze popularnej Jakub Nikoniuk s. 173-183
"My jesteśmy jak przeklęci" : polska rzeczywistość w reportażach "Gazety Wyborczej" Anita Frankowiak s. 184-190
"Sztuka faktu", czyli życie ciekawsze niż najciekawsza powieść Maciej M. Sokołowski s. 191-205
Współczesne kierunki badań w zakresie lingwistyki komunikacyjnej Aleksander Kiklewicz s. 207-223
Emotikony - pismo obrazkowe XXI wieku Marta Więckiewicz s. 224-237
Negacja w sloganach reklamowych Sebastian Żurowski s. 238-252
Humor w języku migowym Iwona Grzesiak s. 253-261
Współczesne media publiczne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Grzegorz Adamczewski s. 262-281
Telewizyjno-informacyjna stylizacja świata przedstawionego dramatów Pavla Kohouta Miłosz Babecki s. 282-293
Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony mass mediów i hipermediów Irena Barbara Czajkowska s. 294-306
O sowietyzmach w dyskursach współczesnych Polaków Michał Sarnowski s. 310-317
Okazjonalne słowa we współczesnym rosyjskim tekście prasowym jako zwierciadło "nowych czasów" Ewa Konefał s. 318-325
Zmiany w uzusie językowym w prasie łużyckiej w końcu dziewiątej dekady XX wieku Jadwiga Zeniukowa s. 326-334
O gospodarce kontrolowanej i wolnorynkowej na materiale tygodnika "Polityka" Agnieszka Kula s. 335-341
Demokratyzacja języka - demokratyzacja w języku : (na przykładzie języka w mediach) Barbara Kudra Andrzej Kudra s. 342-346
O wybranych strategiach w wywiadzie prasowym Monika Grzelka s. 347-356
Globalizace a demokratizace v jazyce reklamy : případová studie McDonald's Markéta Pradová s. 357-364
O (nie)miejscu pomiędzy przestrzeniami Alina Naruszewicz-Duchlińska Barbara Kita (aut. dzieła rec.) s. 366-368
W kierunku antropologii reklamy Miłosz Babecki W. Ronald Lane (aut. dzieła rec.) Thomas Russell (aut. dzieła rec.) s. 369-371
Milczenie i oczekiwanie Anita Frankowiak Krystyna Kofta (aut. dzieła rec.) s. 372-375
Curriculum vitae olsztyńskich literatów Joanna Chłosta-Zielonka Józef Jacek Rojek (aut. dzieła rec.) s. 376-379
Teorie człowieczeństwa Anita Frankowiak Janusz L. Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 380-382
Entuzjasta nowych wyrazów Katarzyna Zawilska Bartek Chaciński (aut. dzieła rec.) s. 383-384
Tajemna gwara Bartek Chaciński Katarzyna Zawilska s. 385-387
Noty biograficzne s. 388-394