Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Wschodnioeuropejski
2015, Tom 6, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Сербское богослужение: исторический обзор и современное состояние Ксения Кончаревич s. 11-26
Wzlot i upadek Micheila Saakaszwilego w Gruzji Henryk Stroński s. 27-53
Szkoła w Łukini na Kowieńszczyźnie : przyczynek do dziejów tajnej oświaty na ziemiach zabranych przed I wojną światową Malwina Mazan-Jakubowska s. 55-70
О чем мечтают в россии? Андрей Л. Андреев s. 73-80
Czas wolny jako wskaźnik stylów życia młodziezy pogranicza polsko-ukraińskiego Piotr Długosz s. 81-94
Language, place and history in Belarusian literature Arnold McMillin s. 97-105
Esej o tym, jak Pan Jan Chryzostom Pasek z Moskwą wojował Wojciech Kajtoch s. 107-121
Seks, przemoc i kosmici : kod telewizyjny w malarstwie Wasilija Cagołowa Marta Zambrzycka s. 123-130
Прецедентные феномены в русском анархическом дискурсе Михаил Мартынов s. 131-140
Самостоятельное развитие и взаимное влияние казахского и русского языков в республике Казахстан Сарян Жиренов Аимгуль Казкенова s. 143-152
Фиксирование интернациональных цвязанных корней в двуязычных толковых словарях Деннис Шеллер-Больтц s. 153-165
О коммуникативно-прагматиъеских аспектах многозначности Aleksander Kiklewicz s. 167-179
Теория и методы лингвокультурологического изучения фразеологии Ирина Зыкова s. 181-195
Категория оценки как составляющая картины мира в средствах массовой информации Гулнара Абдикеримова s. 197-206
"Pamirstoji mecenatyste 1792-1832 : Donovanu Vilniaus Universiteto Bibliotekai Knyga", Arvydas Pacevicius, Wilno 2010 : [recenzja] Ewa Danowska Arvydas Pacevicius (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Онмолозия заимсмбобаннозо слоба", Аимгуль К. Казкенова, Moskwa 2013 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Аимгуль К. Казкенова (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej", Ireneusz Topolski, Lublin 2013 : [recenzja] Mariusz Lewandowski Ireneusz Topolski (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Смих и jзик", Милосав Ж. Чаркий, Belgrad 2013 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Милосав Ж. Чаркий (aut. dzieła rec.) s. 220-222