Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Wschodnioeuropejski
2016, Tom 7, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Russia's Educational Policy Aimed at the Poles and the Polish Territories Annexed During the Reign of Tsar Alexander I Andrzej Szmyt s. 11-28
Wileńskie instytucje i towarzystwa dobroczynne w latach 1905-1907 w świetle doniesień "Kuriera Litewskiego" i "Dziennika Wileńskiego" : część pierwsza Roman Jurkowski s. 29-44
"Сборник сочинений о браках..." иоганнесбургской печати в круге чтения старообрядца-федосеевца Л. А. Гребнева Irina Pochinskaja s. 45-55
Зарубежное влияние на повседневную жизнь уральских старообрядцев конца ХVIII - начала ХIХ в. Alexander Palkin s. 57-65
Иконография Страшного Суда по двум памятникам книжных собраний урало-сибирского региона Natalia Anufrieva s. 67-82
Studenci, doktoranci i stażyści z Ukrainy na polskich uczelniach Krystyna Gomółka s. 85-98
Дискурс массовых демонстраций Людмила Фёдорова s. 101-119
The Image of a Polish, Czech and Slovak Bookworm in the Internet Discourse on Books and Reading Bożena Rejakowa s. 121-131
Русский язык в модели экспликативного синтаксиса Aleksander Kiklewicz s. 133-152
Результатив як об'экт логичной семантики та функцийной граматики : на материал украинской мови Юлия Голоцукова s. 153-162
Europeanness as an Axiological Component of the Word "State" Natalia Wiśniewska s. 163-170
Przestrzeń cywilizacyjna Europy Wschodniej i jej determinanty w okresie od Średniowiecza do XIX wieku Piotr Koprowski s. 173-187
Politics and Criticism in the Work of Young Belarusian Poets Arnold McMillin s. 189-199
Образ наука і мастацкая рєалізація канцєпту раю у рамане Алеся Наварича "Літоускі воук" Дзмитрый Клябанау s. 201-220
Значение маргинальных записей в монастырских рукописных материалах для истории культуры средневековой Руси Елена Э. Шевченко s. 221-230
Mariusz Wilk - włóczęga czy turysta? : Wilkowa typologia sposobów podróżowania oraz krytyka konsumeryzmu Ewelina Iwańska s. 231-246
Tymczasowy grób - pociąg : podróż do i z Kolonii w twórczości Władimira Kantora Urszula Trojanowska s. 247-259
"Europa i NiedŸźwiedź"Ÿ, Andrzej de Lazari, Oleg Riabow, Magdalena Żakowska, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Strycharski Andrzej de Lazari (aut. dzieła rec.) Oleg Riabow (aut. dzieła rec.) Magdalena Żakowska (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Polacy a Rosjanie –- przyjaciele czy wrogowie? : Wojciecha Kajtocha literacka próba ukazania skomplikowanych relacji dwóch narodów Olga Białek-Szwed Wojciech Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 269-278
"Studia nad składnią łemkowską", Henryk Fontański, Katowice 2014 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Henryk Fontański (aut. dzieła rec.) s. 279-281