Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Wschodnioeuropejski
2015, Tom 6, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje rodziny Czackich na Wołyniu do XVIII wieku Ewa Danowska s. 11-26
Митрополит Филарет и англикане-православный диалог : к истории межконфессиональных связей Ирина Ю. Смирнова s. 27-39
Polityka rosyjskich władz lokalnych wobec żydowskich towarzystw kulturalno-oświatowych na terytorium guberni białoruskich w latach 1905-1914 Andrej Siarkou s. 41-51
Апология православного духовенства в тюремных записках П. В. Верховского 1922 г. Юлия Бирюкова s. 53-65
Polska i Litwa w latach 2009-2013 : dobre czy trudne sąsiedztwo? Krzysztof Sidorkiewicz s. 69-84
Główne tendencje w procesach kształtowania się systemów politycznych państw postradzieckich Rafał Czachor s. 85-97
Problem bezpieczeństwa ekologicznego w Arktyce w stosunkach rosyjsko-norweskich Paweł Letko s. 99-111
Zagrożenia procesu integracji europejskiej w ujęciu politycznym, społecznym i tożsamościowym Sławomir Niedźwiecki s. 113-128
Ukraińskie ugrupowania parlamentarne wobec konfliktu gruzińsko-osetyjsko-rosyjskiego z sierpnia 2008 roku Paweł Pietnoczka s. 129-141
When the State is Shirking : Informal Solutions for Social Services Provision in Altai Villages Alexander Kurakin s. 145-159
Specjalne strefy ekonomiczne w Wałbrzychu i Kaliningradzie : analiza porównawcza Ewa Woźniak s. 161-175
Политическая пропаганда в современных российских сми :эпистемологический аспект Aleksander Kiklewicz s. 179-199
Лингвокультурология в России : "за" и "против" Анна В. Павлова s. 201-221
Открытие врага : о некоторых современных "польских" художественных фильмах, а также о российских и белорусских сериалах, посвященных второй мировой войне Wojciech Kajtoch s. 225-259
Авторство в кино : проблема самореализации Галина Погребняк s. 261-267
"Образование и образованность в социальной истории России: от Средневековья к Новому времени", А. Л. Андреев, Москва 2014 : [recenzja] Jelena G. Gieszewa А. Л. Андреев (aut. dzieła rec.) s. 271-273
Konferencja naukowa "Powstanie Styczniowe i jego miejsce w pamięci kolektywnej narodów Europy ŚŒrodkowo-Wschodniej", Wilno, 12–-14 wrześœnia 2013 roku Andrzej Tichomirow s. 274-278