Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Wschodnioeuropejski
2014, Tom 5, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawosławne parafie Pińska w XVI wieku Antoni Mironowicz s. 11-27
Сибирская полония в первой половние века: оссобестности формирования и развития Владимир Шайдуров s. 29-40
Rosyjskie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1861-1914) Wojciech Jaworski s. 41-55
Polityka Litwy wobec białoruskich oddziałów wojskowych Wiesław Bolesław Łach s. 59-73
Między Rygą a Moskwą : stosunki łotewsko-radzieckie w latach 1939-1940 Andrzej Malinowski s. 75-86
Stosunki polsko-ukraińskie w publikacjach prasowych "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej" w latach 1993-2005 : ukraińska droga do NATO Renata Rozbicka s. 87-108
Kondycja postradzieckiego kina ukraińskiego Jakub Kościółek s. 111-120
Бионические принципы формообразования в современной архитектуре Анатолий Липов s. 121-136
Уладзимир глушакой: актуальныя грамадския праглемы праз прызму литаратурнага твора Дзмитрый Клябанау s. 137-154
Iwana Turgieniewa koncepcja miłości tragicznej Piotr Koprowski s. 155-170
Egzystencjalizm we wczesnej prozie Walerija Szewczuka Marta Zambrzycka s. 171-181
Między Marlowem a Kurtzem - kim by się stał Staszek gdyby nie "cofnął wahającej się stopy"? : wokół "Jądra ciemności" Agnieszka Kamińska s. 183-196
Magiczna moc słowa w rosyjskiej medycynie ludowej: leczenie chorób oczu Joanna Rybarczyk-Dyjewska s. 199-208
Pozamedyczne zastosowanie roślin leczniczych jako semantyka podstawa ich nominacji językowej : polsko-rosyjskie paralele na tle nomenklatury łacińskiej Wanda Stec s. 209-224
О коммуникативно-прагматических аспектах многозначности Aleksander Kiklewicz s. 225-241