Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Przegląd Wschodnioeuropejski
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwór magnacki w wielkim księstwie litewskim jako regionalne centrum społeczne w drugiej połowie XVII w. Mariusz Sawicki s. 13-27
Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego Łukasz Bednarski s. 29-40
Białoruś w koncepcjach federacyjnych Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego Aneta Niewęgłowska s. 41-63
Дзейнасць польскай творчай интелигенцыи на терыторыи бсср (1939-1941 гг.) Любой Козик s. 65-73
Belarus in the scientific and pedagogical work of Kazimir Maszynski Ales Makhnach s. 75-86
Michaił N. Pokrowski (1868-1932) : portret uczonego i rewolucjonisty Jan Krzysztof Witczak s. 87-99
Полцькие банкиры и петербургские банки : середина ХIХ - начало ХХ в. Павел Лизунов s. 101-115
О некоторых особенноостях полськой общины в западной сибири: вторая половина ХIХ - начало ХХ в. Владимир Шайдуров s. 117-128
Вклад представителей варшавской славистической школы в развитие российской кроатистики Михаил Ващенко s. 129-141
История одной коммуникационной ошибки: миссионерский совет при св. синоде : 16 марта 1945 - 19 октября 1949 Александр Кравецкий s. 143-154
Zagrożenie bezpieczeństwa drugiej Rzeczypospolitej ze strony Związku Sowieckiego w świetle rozpoznania wywiadu Henryk Ćwięk s. 155-169
Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919 Jarosław Rubacha s. 171-189
Obraz wizyty prezydenta federacji rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa w Polsce 6-7 grudnia 2010 roku w oczach polskiej opinii publicznej Zbigniew Anculewicz s. 193-202
Rosja wobec krajów bałtyckich - główne problemy w stosunkach dwustronnych w roku 2004 Paweł Letko s. 203-222
Kształtowanie instytucjonalnych stosunków polsko-litewskich w latach 1996-1998 : partnerstwo strategiczne Krzysztof Sidorkiewicz s. 223-241
Łemkowski bilans XX stulecia Bohdan Halczak s. 243-250
Związek Radziecki i Jugosławia w dobie rozpadu Michał Kajtoch s. 251-260
Lehrer und Schuler: die herausbildung der ansichten Lenins und Stalins zur nationalen frage und zum national-staatlichen aufbau Victor Donninghaus s. 261-281
Русский менталитет: социально-философская концепция Дмитрий Полежаев s. 285-303
Białoruska publicystyka okresu przejściowego: filozoficzność treści i synkretyzm gatunkowy Dzmitry Kliabanau s. 305-323
Sekrety rosyjskiej magii ludowej - sposoby leczenia przestrachu dziecięcego Joanna Rybarczyk-Dyjewska s. 325-337
Poetry, prose, pornography and politics: the eventful life and recent verse of Uładzimir Niaklajeu Arnold McMillin s. 341-359
Communists in space - about the first novel of the Strugatski brothers Wojciech Kajtoch s. 361-383
Ivan Turgieniew wobec sporów między okcydentalistami i słowianofilami w latach czterdziestych XIX wieku Piotr Koprowski s. 385-409
Фольклорно-мифологические мотивы в поэме а. ахматовой "у самого моря" Елена Кирпичева s. 411-419
Неолитические архетипы в творчестве Казимира Малевича Ольга Симонова s. 421-430
О национальной идентификации чехоба Александр Глотов s. 431-438
Народная орфография первой половины ХIХ века Александра Плетнева s. 441-448
Język ukraiński wobec wyzwań współczesnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie Jakub Kościółek s. 449-456
Эпистемическая модальность в борьбе за голоса избирателей - анализ телепрограммы "разговор с владимиром путиным" Gabriela Dudek s. 457-466
Формальные модели употребления прецедентных текстов в песенном творчестве Бориса Гребенщикова Светлана Лещак s. 467-478
Значение слова в индивидуальном лексиконе Александра Залевская s. 479-493
Rosja w pogoni za Europą Jerzy Niesiobędzki s. 497-523
<<Яберное опужие после "холобной гойны">>, red. Алексей Г. Арбатов, Владимир З. Дворкин, Moskwa : [recenzja] Paweł Letko Алексей Г. Арбатов (aut. dzieła rec.) Владимир З. Дворкин (aut. dzieła rec.) s. 524-528
Serbska poezja w świetle językoznawstwa, czyli przeklęte problemy literaturoznawstwa raz jeszcze...uwagi o książce Miloslava Z. Carkicia "On poetic language" Marzena Cyzman s. 529-537
"Writing in a Cold Climate : Belarusian Literature from the 1970s to the Present Day", Arnold McMillin, Londyn 2010 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Arnold McMillin (aut. dzieła rec.) s. 538-540
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Обрамная уния : из исмории омношений межбу камолицызмом и православием в Российской империи 1840-1873", Михаил Долбилов, Wilno 2010 : [recenzja] Roman Jurkowski Михаил Долбилов (aut. dzieła rec.) s. 541-545
    Zacytuj
  • Udostępnij