Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Wschodnioeuropejski
2014, Tom 5, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
In memoriam : Jan Sobczak 3 czerwca 1932 r. - 8 sierpnia 2013 r.) s. 5-6
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pogranicze jako determinanta historii Białorusi : uwagi na marginesie monografii: Белорусы: нацuя Позраничья Zbigniew Opacki s. 13-29
Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1990-1996 Rafał Czachor s. 31-44
Sprawa tzw. rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzyża w świetle publikacji prasy komunistycznej w Polsce (1918-1919) Karol Sacewicz s. 45-59
Rodzina Medarda Kończy na zesłaniu w Wielkim Ustiugu (1841-1843) - w świetle korespondencji i relacji pamiętnikarskich Malwina Mazan-Jakubowska s. 61-74
W cieniu autokracji: Białoruś Paweł Letko s. 77-90
Elekcja parlamentarna 2012 roku na Ukrainie Paweł Pietnoczka s. 91-110
    Zacytuj
  • Udostępnij
Atrakcyjność regionu Europy Środkowej i Wschodniej dla rozwoju globalnego rynku "offshoringu" Adam Oleksiuk s. 113-129
Польша и поляки глазами соьременной российской публицистики : по материалам журнала "Огонек" Natalia Danilova s. 133-148
Мыслеобраз границы: социокультурные проекции Якоб Г. Шемякин s. 149-161
Интенциональный анализ идеологии Ф. Н. Блюхер С. Л. Гурко s. 163-177
Старообрядческая "полоса" Михаила Кузмина : по дневникам писателя 1905-1907 годов E.A. Агеева s. 181-188
История русской гимнографии: осуществленные и неосуществленные проекты Александр Кравецкий s. 189-198
Подобны в византийской гимнографии : Зтапы развития : на материале боскресных, рождественских, богоявленских песнопений Александра Никифорова s. 199-212
Неопубликованные мемуары и. И. Пузанова Наталья Тарумова s. 213-232
Греческие параллели и русские переводы в лексикографическом описанни церковнославянских слов Надежда Калужнина s. 235-243
Корпус церковнославянских текстов: проблемы орфографии и грамматики Алексей Евгеньевич Поляков s. 245-254
Semantyka a pragmatyka: dialektyka wzajemnych relacji w perspektywie lingwistyki interkulturowej Aleksander Kiklewicz s. 255-281
Рефрены кондаков б церковнославянских и греческих акафистах Федор Людоговский s. 283-288
"Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat...", Jan Sobczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Bartłomiej Garczyk Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Граммамическая вариamивносmь в славянских языках морфонологиьеский acneкm", Helena Pociechina, Olsztyn 2009 : [recenzja] Michaił Kotin Helena Pociechina (aut. dzieła rec.) s. 295-301
"Граммамическая вариamивносmь в славянских языках морфонологиьеский acneкm", Helena Pociechina, Olsztyn 2009 : [recenzja] Michaił Kotin Helena Pociechina (aut. dzieła rec.) s. 295-301
"O sposobach mających wzmocnić świadomość narodową Białorusinów i przeciwdziałać ich polonizacji" : tajny memoriał mińskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Białorusinów i Polaków w przededniu I wojny światowej : część II Roman Jurkowski s. 302-321