Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
1929, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Józef Grycz s. 9-10
Tytus Działyński Stanisław Bodniak s. 13-48
Bibljotekarze kórniccy Józef Grycz s. 49-76
Pierwsze wydawnictwo Bibljoteki Kórnickiej 1829-1929 Alodia Kawecka s. 77-84
Diarjusz zjazdu w Kole za pierwszego bezkrólewia Stanisław Bodniak s. 87-93
Kilka dokumentów do charakterystyki Tytusa Działyńskiego Stanisław Bodniak s. 94-106
Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnickich s. 109-112
Tymczasowy regulamin Bibljoteki Kórnickiej (przyjęty przez Kuratorjum dnia 9 stycznia 1928 r. s. 113-116
Regulamin tymczasowy korzystania z Bibljoteki Kórnickiej s. 117