Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
1959, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przywileje lokacyjne miasta Kórnika Stefan Weyman s. 5-35
O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego marszałka wielkiego koronnego Kamila Szuster s. 37-73
"Małpa - człowiek", anonimowa satyra z czasów saskich Paulina Bachwaldówna s. 75-91
Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej do roku 1925 Tadeusz Kowalski s. 93-140
Wspomnienia z mojego życia Stanisław Małecki s. 141-196
Dwa inwentarze klucza kórnickiego z XVII wieku Maria Olszewska s. 197-218
Z badań nad zbiorem Mikołaja Malinowskiego w Bibliotece Kórnickiej Stefan Młodecki s. 219-240
Katalog "Papierów po Leonardzie Niedźwieckim" i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej Jadwiga Łuczakowa s. 241-367
Srebrne puchary i kubki monetowe w zbiorach kórnickich Stanisław Gibasiewicz s. 381-390
Zbiory kartograficzne Biblioteki Kórnickiej Kazimierz Ewicz s. 389-380
Nieznany autograf "Pieśni Janusza" w Bibliotece Kórnickiej w świetle kontaktów Pola z Działyńskim Stanisława Jasińska s. 391-397
Sprawozdanie z prac nad skorowidzami drukarń w dziale starych druków Biblioteki Kórnickiej Zofia Baranowska s. 399-403
Teatr Kalicińskiego w Kórniku w r. 1874 Jerzy Kozeński s. 405-408
Katalog emigracyjnych wydawnictw periodycznych 1830-1939 w Bibliotece Kórnickiej Janina Kurdelska s. 409-467
Z życia Biblioteki Kórnickiej Stefan Weyman s. 469-477
Władysław Pociecha w Bibliotece Kórnickiej Zofia Skorupska s. 479-495