Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
2014, Tom 31

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jacek Kowalski s. 9-10
Dwór polski - tragiczny bohater prozy postyczniowej Wiesław Ratajczak s. 11-22
Obrona dworu w Glanowie Jacek Kowalski s. 23-42
Wątek grottgerowski w relacjach rodzinnych Nowáków a niektóre motywy powstańcze dzieł Grottgera Andrzej Novak-Zempliński s. 43-52
Dzieje Karola Firganka i jego pamiętnika Bolesław Suszka s. 53-64
Powstanie stycznowe widziane z Kórnika Jacek Kowalski s. 65-93
Wspomnienia Stanisława Andrejewska Leon Król s. 94-102
Nieznana relacja francuskiego oficera o bitwach pod Nową Wsią i Brdowem Jacek Kowalski Tomisław Paciorek s. 103-134
Sztućce, janczarki, belgijczyki - o uzbrojeniu strzeleckim w powstaniu styczniowym Michał Mackiewicz s. 135-148
Czarka Traugutta Dominik Księski s. 149-158
Władysław Jordan i jego działalność na wschodzie w okresie powstania styczniowego Joanna Nowak s. 159-182
Gotycka empora kolegiaty kórnickiej Witold Miedziak s. 185-208
Spuścizna Ludwika Gomolca (1914-1996) w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Łukasz Jastrząb s. 209-212
Wystawa "Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich" (3 IX - 23 X 2014) Monika Małecka s. 215-216
Projekt "Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie": kontynuacja w roku 2014 Magdalena Biniaś-Szkopek s. 217-219