Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
1947, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zjeździe w Poznaniu w roku 1530 Władysław Pociecha s. 5-76
Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom Stanisław Bodniak s. 77-92
Anglia a Polska w XVIII wieku Władysław Konopczyński s. 93-129
Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach kórnickich Józefa Orańska s. 130-152
Fragment diariusza sejmu warszawskiego z roku 1572 Stanisław Bodniak s. 151-163
Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku Stanisław Bodniak s. 164-172
Poprawki tekstu w wydaniu "Ogrodu fraszek" Wacława Potockiego Roman Pollak s. 173-179
Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864) Adam Mieczysław Skałkowski s. 180-207
Słowacki w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego Stanisława Jasińska s. 208-215
Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres administracyjny od 1.VII.1946 do 30.VI.1947 Stanisław Bodniak s. 216-219
Najbliższe zamierzenia wydawnicze Biblioteki s. 219-220
Planowane wystawy s. 220
English summaries. Journal of the Library at Kórnik Nr. 4 s. 221-226