Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
1955, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Życiorys własny Stanisław Bodniak s. 7-34
Autoreferat o własnych pracach naukowych Stanisław Bodniak s. 35-45
Nieznany diariusz podróży po Włoszech z końca wieku XVI Henryk Barycz s. 46-78
Rysunki Jana Piotra Norblina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Józef Orańska s. 79-101
Działalność Marcina Giersza w świetle jego kórnickich "Tek" Władysław Chojnacki s. 102-135
Pierwsze redakcje "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego Stanisława Jasińska s. 136-153
Juliusza Słowackiego przekład "Makbeta" Stanisława Jasińska s. 154-160
Geneza wiersza Juliusza Słowackiego "Na sprowadzenie prochów Napoleona" Stanisława Jasińska s. 161-166
Ze źródeł do dziejów walki klasowej w żupach krakowskich Jerzy Zathey s. 177-184
Długossiana w dziale rękopisów Biblioteki Kórnickiej Edmund Majkowski s. 185-200
Wiersz Hozjusza z r. 1528 Henryk Barycz Stanisław Bodniak s. 201-204
Archiwum Zarembów w zbiorze rękopisów kórnickich Janina Kozłowska-Studnicka s. 205-226
Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1770-1771 Janina Kozłowska-Studnicka s. 227-239
Wiadomość o autografach Trembeckiego i Karpińskiego Roman Kaleta s. 240-249
Zapomniany odkrywca "Kazań gnieźnieńskich": z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego Michał Witkowski s. 250-261
Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864) Adam Skałkowski s. 265-295
Z życia Biblioteki Kórnickiej Stanisława Jasińska s. 296-300
Badania nad dawnym drukarstwem wielkopolskim Michał Witkowski s. 301-311
Indeksy i skorowidze działów specjalnych Biblioteki Kórnickiej Jadwiga Łuczakowa s. 312-314
Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej Stanisław Gibasiewicz s. 315-316
Zabezpieczenie fundamentów Zamku Kórnickiego Stanisława Jasińska s. 317-319
Józef Grycz: człowiek i dzieło Władysław Pociecha s. 320-331
Józefa Orańska: 1896-1955 Alina Chyczewska s. 332-339
Julia Zaleska (1864-1954) Teresa Kaczorowska s. 340
Rezjume s. 341-345
Summary s. 346-350