Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
2013, Tom 30

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Światu pozostanie ten papier..." Hasse i Börner - drukarze pogranicza Kamila Szymańska s. 11-79
"Pressa di possesso del Laterano Pawła V Borghese" w zbiorach zamkowych w Kórniku Stanisław Cendrowski s. 81-104
Projekt tablicy heraldycznej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Aleksandra Losik-Sidorska s. 105-117
O zespole heraldycznym w Sali Mauretańskiej raz jeszcze Roman Sidorski s. 119-132
Uczeń Wrońskiego - Éliphas Lévi w kręgu polskich mesjanistów Rafał T. Prinke s. 133-154
Finansowanie Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach przez Fundację "Zakłady Kórnickie" w latach 1925-1939 Zofia Nowak s. 155-176
Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej: cz. IV listy od 8 I 1901 do 18 XII 1902 Maria Hłyń s. 177-200
Dziewietnastowieczne poczty władców oraz osobistości polskich i obcych w zamku kórnickim Barbara Dolczewska s. 201-218
Hitlerowska zbrodnia na Polakach w Kórniku 20 października 1939 r. w relacji księdza Szczepana Janasika Adam Podsiadły s. 219-224
"Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie" : projekt realizowany przez Bibliotekę Kórnicką PAN w latach 2011-2013 s. 227-231
Wystawa: "Przez Wielkopolskę do Paryża", 25 III - 30 VI 2013 Edyta Bątkiewicz s. 232-233
Wystawy podczas weekendów majowych : Powstanie styczniowe, 1-3 V 2013 Edyta Bątkiewicz s. 233-234
Pamiątki rodzinne Zamoyskich : 11-12 V 2013 Edyta Bątkiewicz s. 235
Dobrochna Bolewska (1943-2011) Wanda Karkucińska s. 239
Helena Chłopocka (1921-2011) Piotr Nowak s. 240-244
Janina Fludra (1942-2013) s. 245-246
Jerzy Fogel (1942-2013) Andrzej Sikorski s. 245-247
Barbara Jankowiak (1939-2011) Jan Łuczak s. 247
Gerard Labuda (1916-2010) Tomasz Jasiński s. 248-258
Maria Łuczak (1949-2011) Władysław Chałupka s. 259-261
Antoni Molik (1920-2012) Leszek Grześkowiak s. 261-262
Zofia Nowak (1930-2012) Wanda Kurkucińska s. 262-264
Halina Półchłopek (1939-2013) Danuta Zagartowska s. 264-265
Grzegorz Rozwadowski (1975-2011) Grzegorz Kubacki s. 265-266
Tadeusz Świgoń (1931-2010) Danuta Zagartowska s. 267-268