Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
1939-1946, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji
W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicjanów Władysław Pociecha s. 9-41
Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona Stanisław Bodniak s. 42-276
Autorstwo "Zwierciadła królewskiego" traktatu z końca XVI stulecia Stanisław Bodniak s. 277-286
Nieznany autograf "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego Stanisława Jasińska s. 287-298
Pamiątka po Stefanie Garczyńskim Stanisława Jasińska s. 299-301
Nieznane miniatury Napoleona i szkic z Longwood w zbiorach kórnickich Józefa Orańska s. 302-305
Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939-1945 Stanisława Jasińska s. 306-314
Sprawozdanie z prac w Bibliotece Kórnickiej za okres od 22 stycznia 1945 r. do 30 czerwca 1945 r. Stanisław Bodniak s. 315-322
Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres administracyjny od 1 lipca 1945 roku do 30 czerwca 1946 roku s. 323-330
Ś. p. Helena Olszewska Stanisława Jasińska s. 331-332
English summaries of the Memoirs of the Kórnik Library, part 3 s. 333-334