Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
1958, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adama Mickiewicza wiersze drezdeńskie w odpisach A. E. Odyńca i C. Działyńskiej Eugeniusz Sawrymowicz s. 5-21
Cypriana Norwida "O miłości ksiąg dwie" Hanna Malewska s. 22-34
Autograf Chopina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Władysław Horodyński s. 35-38
Stefana Garczyńskiego "Apostata czyli Wacława życie" Władysław Horodyński s. 39-165
Stefana Garczyńskiego "Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831" w nieznanym autografie Stanisława Jasińska s. 166-176
Nad autografem III cz. "Dziadów" Stanisław Pigoń s. 177-188
Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego Leon Płoszewski s. 189-285
Celina Mickiewiczowa w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego Stanisława Jasińska s. 286-300
Gotfryd Ernest Groddeck: studium biograficzne na podstawie notat Mikołaja Malinowskiego Stefan Mlodecki s. 301-350
Zapomniane dzieło Wojciecha Kornelego Stattlera Alina Chyczewska s. 351-354
Adam Mickiewicz w listach Ludwika Zwierkowskiego (Lenoira) do Władysława Zamoyskiego Jadwiga Łuczakowa s. 355-369
Oprawa "mickiewiczowska" Stanisława Jasińska s. 370-374
Resztki Biblioteki Adama Mickiewicza przy ul. Guenegaud w Paryżu Ludwik Gocel s. 375-376
Dwa listy z lat 1841 i 1842 odnoszące się do Mickiewicza Ludwik Gocel s. 376-381
Nieznany odpis "Wspomnień obozowych" Stefana Garczyńskiego Stanisława Jasińska s. 382-398
Du schlummerst sanft... Jan Berger s. 398-402
Bracia Kątscy w świetle papierów Leonarda Niedźwieckiego Maria Kolabińska s. 403-416
Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej Kamila Kłodzińska s. 417-427
Kórnickie materiały do ikonografii mickiewiczowskiej Alina Chyczewska s. 428-435
Czy Ferdynand Hoesick zawsze fantazjował? Marian Pełczyński s. 436-440
Z życia Biblioteki Kórnickiej Stefan Weyman s. 441-446
Relacja o oprawie autografu III cz. "Dziadów" A. Mickiewicza (Rękopis Biblioteki Kórnickiej - 1608) Robert Jahoda-Żółtowski s. 447-449
The Journal of the Kórnik Library No 6. Summary s. 450-453