Tytuł Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
ISSN 0551-3790
Wydawca Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
2005, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W kręgu Hotelu Lambert" działalność polityczna Jadwigi Zamoyskiej Katarzyna Czachowska s. 3-27
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim Stanisław Sierpowski s. 29-52
Memoriał Bronisława Piłsudskiego s. 53-56
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego Mirosław Kwieciński s. 57-80
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu Władysław Chałupka s. 81-90
Nierozpoznane wydanie "Historii o św. Józefie..." z oficyny Hieronima Wiatora (w zbiorach Biblioteki Kórnickiej) Henryk Bułhak s. 91-93
Próba przejęcia edycji Acta Tomiciana przez Akademię Umiejętności Gabriela Sznajder s. 95-101
Unikatowy album drzeworytów "Brudnopis Józefa Muczkowskiego" Małgorzata A. Quinkenstein s. 103-107
Obrazy Friedricha Klossa w zbiorach kórnickich: przyczynek do mecenatu artystycznego Ignacego Krasickiego Barbara Dolczewska s. 109-115
Zaginiony portret Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny Barbara Dolczewska s. 117-126
Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa II w sprawie alchemika Michała Sędziwoja Anna Pawlaczyk Rafał T. Prinke s. 127-134
"Ideał starości" Ignacego Domeyko w listach do Władysława Pawlickiego Maria Łuczak s. 135-151
Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej: cz. 1 listy od 22 V 1886 do 2 I 1893 Maria Hłyń s. 153-188
Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z Marią Dąbrowską Roksana Jędrzejewska-Wróbel s. 189-205
"Wspomnienia" Amelii Łączyńskiej Regina Kurewicz s. 207-216
Zapomniany fotograf Stanisław Julian Ostroróg (1834-1890) Aneta Ostroróg s. 217-225
Babiniec - przedsionek zamku kórnickiego Mikołaj Potocki s. 227-238
Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej Jacek Kowalski s. 239-273
Urbanistyka Bnina i Kórnika: uwagi o przemianach przestrzennych od XV do XVIII w. Zygmunt Dolczewski s. 275-294
Projekty pałacu Mańkowskich w Źrenicy Aleksandra Dolczewska s. 295-307
Widoki i plany twierdzy Wisłoujście w zbiorach XVII i XVIII-wiecznej grafiki książkowej Biblioteki Kórnickiej Przemysław Maćkowiak s. 309-322
Morze gór: malarstwo Violetty Książkiewicz: 7 XI 2003 - 31 III 2004 s. 323
Ekslibrisy Marii Dolnej: 17 IV - 31 V 2004 s. 323
Przedmiot i człowiek: malarstwo Hanny i Jerzego Wiśniewskich 5 VI - 31 VIII 2004 s. 323-324
Ich świat: prace osób niepełnosprawnych intelektualnie 12 VI - 15 VII 2004 s. 324
Zamek Królewski w Poznaniu: wystawa pokonkursowa 17 VII - 15 IX 2004 s. 324
Abstrakcje: malarstwo Eugenii Lewandowskiej: 4 IX - 15 XII 2004 s. 325
Najbliższe - najciekawsze: wystawa poplenerowa: 18 IX - 15 XII 2004 s. 325
Mikołaj Rej (1505-1569): 4 II - 31 VIII 2005 Maria Łuczak s. 325-327
Wystawa retrospektywna z okazji 20-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków: "Polska Sztuka Użytkowa" : 15 IV - 11 VI 2005 s. 327
Plener malarski "Kórnik 2005": Wystawa poplenerowa 21 V - 12 VI 2005 s. 328
Fotografia czyli pamiętnik wewnętrzny: prace Dariusza Żabińskiego 17 VI - 31 VIII 2005 s. 328
Wody małe, średnie i duże: malarstwo Jana Dasewicza: 18 VI - 31 VIII 2005 s. 328-329
Park Sanssouci na fotografiach Rolanda Handricka: 4 VII - 31 VIII 2005 s. 329
Alina Chyczewska (1910 - 2005) Barbara Dolczewska s. 331-332
Zofia Skorupska (1914 - 2005) Jan Łuczak s. 332-333
Zofia Ewa Wojewodzianka (1929 - 2005) Jan Łuczak s. 333-334