Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2017, Numer 3 (49)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Magdalena Rzemieniak s. 5
Podejście scenariuszowe w badaniach marketingowych : zastosowanie i ograniczenia Ilona Bondos Marcin Lipowski s. 9-17
Selected problems in marketing research on consumers with motor disabilities Magdalena Maciaszczyk s. 19-25
Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży Kamila Szymańska s. 27-40
Rodzaje Big Data i ich wykorzystywanie w strategiach marketingowych Grażyna Golik-Górecka s. 43-54
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów : droga od danych do wiedzy Mariusz Łapczyński s. 55-65
Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji Barbara Mazur s. 67-78
Ethnographic methods : a case study of gaining knowledge about consumers Magdalena Rzemieniak s. 79-84
Neurobadania skuteczności reklamy : przykłady zastosowań Beata Tarczydło s. 85-93
Zaufanie w sieciach B+R : perspektywa neuromarketingu Katarzyna Róża Baran Marek Jakubowski s. 97-111
Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP Agnieszka Bojanowska s. 113-122
Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie Jacek Dziwulski s. 123-135
Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia Wiesław Janik Artur Paździor s. 137-147
Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu : zbieranie i porządkowanie bibliografii Piotr Janulek s. 149-162
Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych : różnice międzygeneracyjne Marzena Cichorzewska Iwona Mendryk s. 163-179
Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Gabriel Maj Artur Paździor s. 181-191
Sferyczny model komunikacji marketingowej Barbara Szymoniuk s. 193-208
Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych Marta Cholewa-Wiktor s. 211-220
Determinanty wyboru szkoły sztuki walki Mariusz Kubus s. 221-230
Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów Adam Ryś s. 231-244
Wpływ świadomości ceny na spostrzeganie produktu : badania quasi-eksperymentalne na przykładzie czerwonego wina Monika Persona Monika Sak-Skowron s. 245-258
Innowacje produktowe w przedsiębiorstwach wyrobów czekoladowych Roksana Włodarczyk s. 259-272
    Zacytuj
  • Udostępnij
Efektywność "inbound marketingu" : wybrane problemy pomiarowe Joanna Wyrwisz s. 273-281
    Zacytuj
  • Udostępnij