Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2016, Numer 4 (45)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym : (na przykładzie regionu łódzkiego) Mirella Barańska-Fischer s. 11-21
Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym : współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami Bogusław Bembenek s. 23-38
Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina Urszula Chrąchol-Barczyk s. 39-47
Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji Jacek Dziwulski s. 49-58
Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations Joanna Hernik s. 59-72
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast Iryna Manczak s. 73-81
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości : szansa dla młodych przedsiębiorców Joanna Pikuła-Małachowska s. 83-90
Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju Jacek Doskocz Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata Kamil Wiśniewski Jerzy Zwoździak s. 91-99
Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego Daniel Szostak s. 101-113
Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim Przemysław Dmowski Anna Magulska Maria Śmiechowska s. 115-123
Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii "Możesz to zmienić" Magdalena Daszkiewicz s. 127-135
Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 137-145
System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym Barbara Kos s. 147-158
ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem Joanna Kos-Łabędowicz s. 159-169
Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury Wioletta Krawiec Kamila Szymańska s. 171-181
Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 183-192
Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej Angelika Pabian s. 193-201
Narzędzia marketingowe zagranicznych "convention bureaus" : studia przypadków Beata Paliś s. 203-212
Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem Tomasz Sondej s. 213-224
Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym Karolina Sobczyk Magdalena Syrkiewicz-Świtała Michał Wróblewski s. 225-232
Platformy komunikacji zewnętrznej gmin : analiza porównawcza Jędrzej Wasiak-Poniatowski s. 233-243
Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego Joanna Wyrwisz s. 245-254
Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta Romuald Zabrocki s. 255-265
Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach Piotr Zawadzki s. 267-275
Grywalizacja jako narzędzie zarządzania zaangażowaniem konsumenta Iwona Czerska s. 279-286
Merchandising w handlu detalicznym Włodzimierz Deluga s. 287-299
Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych Mariola Grzybowska-Brzezińska Adam Rudzewicz s. 301-311
Różnice kulturowe między krajami ASEAN a USA i krajami Europy Zachodniej w kontekście negocjacji biznesowych Karolina Łopacińska s. 313-326
Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego Anna Niedzielska s. 327-337
Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych Halina Klepacz Marian Niedźwiedziński Kamila Szymańska s. 339-349
Wybrane elementy komunikatów reklamowych Alina Oczachowska s. 351-359
Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji Kamila Peszko s. 361-370
Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji Anetta Pukas s. 371-379
Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek : wybrane aspekty Beata Tarczydło s. 381-392
Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej Iwona Wilk s. 393-401
Zapewnienie wiarygodności w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej na przykładzie przedsiębiorstwa Neumarkter Lammsbräu Sabina Zaremba-Warnke s. 403-411
Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym Beata Zatwarnicka-Madura s. 413-421